Zajedno i aktivno – odgovorno stvaranje i postupanje s otpadom

Opći cilj projekta je podizanje razine svijesti javnosti i znanja o važnosti doprinosa svakog pojedinca kao i svih institucija u postizanju održivog gospodarenje otpadom uz porast motivacije za primjenu reda prvenstva u gospodarenju otpadom te odvojeno prikupljanje otpada i kompostiranje.

Specifični ciljevi projekta su:

1. Poticanje uvođenja odvojenog prikupljanja otpada i kompostiranja na razini škola/turističkih objekata/institucija

2. Educiranje i informiranje nastavnika i učenika te mladih o zaštiti okoliša i održivom razvoju u cilju poticanja aktivnog sudjelovanja u zaštiti okoliša i osobito u sustavu gospodarenja otpadom.

3. Zagovaranje i poticanje provedbe važećeg zakonodavstva i reda prvenstva u gospodarenju otpadom na razini gradova/općina i institucija/organizacija.

4. Informiranje šire javnosti i poticanje na aktivno sudjelovanja u sustavu gospodarenja otpadom.