ML Repair

ML-REPAIR projekt (REducing and Preventing, an integrated Approach to Marine Litter Management in the Adriatic Sea) započeo je 01.01.2018. godine i trajat će ukupno 18 mjeseci.

Opći cilj projekta ML – REPAIR je sprečavanje i smanjivanje unosa i raspršivanja otpada u Jadranskom moru. Jadransko more je polu-zatvoreni bazen s polaganim strujama, što ga čini ranjivim na onečišćenje. Morski otpad (eng. marine litter, ML)  je definiran kao bilo kakav postojan, proizvedeni ili prerađeni čvrsti materijal odbačen u morski i obalni okoliš. Predstavlja sve veći uzrok zabrinutosti za degradaciju morskog i obalnog ekosustava, što potencijalno ugrožava funkcionalnost samog ekosustava i smanjuje kvalitetu priobalnih voda za ribarenje (ribolovnu djelatnost) i turizam. U problematici morskog otpada već su poznati prekogranični efekti, stoga problematika otpada u moru zahtijeva zajednički pristup različitih država i njihovo zajedničko nastojanje pronalaska ispravnog i prikladnog rješenja i pristupa.

U okviru projekta ML-REPAIR aktivnosti se provode na području Hrvatske i na području Italije, a okosnica aktivnosti u projektu je snažnije uključivanje ciljnih grupa  – ribara i ribolovnih udruženja/zadruga, lokalnih zajednica i mlađe populacije, turističkog sektora, tijela javne uprave te FLAG-ova (Ribarske lokalne akcijske grupe u Hrvatskoj i u Italiji) i LAG-ovi (Lokalne akcijske grupe).

Nositelj projekta je CA’ Foscari Fakultet, Sveučilište u Veneciji, a partneri su Talijanski Nacionalni Institut za zaštitu okoliša i istraživanje (ISPRA), Udruženje M.A.R.E. i LIMOSA iz Italije te Institut za oceanografiju i ribarstvo, Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije te Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, Split.

Specifični ciljevi projekta su: 

 1. Educirati i podići razinu svijest ciljnih skupinama o morskom otpadu, te poticanje usvajanja primjera dobrih praksi;
 2. Smanjiti količinu otpada na morskom dnu uključivanjem ribarskog sektora i FLAG-ova;
 3. Osigurati inovativne alate koji će podržati primjenu prakse „ribarenje za otpadom“ (Fishing for litter) i prikupljanje podataka.

Glavne aktivnosti projekta su: 

 1. Ispitivanje novih obrazovnih alata za poticanje pozitivnih promjena u stavovima i ponašanju prema morskom otpadu i općenito onečišćenju među budućim generacijama u lokalnoj zajednici (mlađa populacija) te u ribolovnim zajednicama/profesionalnim udruženjima/zadrugama;
 2. Podizanje svijesti turista o obalnim područjima, čime se potiče i održivi rast turističkog sektora;
 3. Pružanje podataka i inovativnih alata donositeljima odluka (tijela javne uprave), ispunjavajući potrebu za boljem razumijevanjem prepreka koje treba ukloniti radi pokretanja sveobuhvatnijih prekograničnih inicijativa kako bi se uspostavio prikladan sustav upravljanja morskim otpadom;
 4. Smanjenje morskog otpada kroz participativni pristup s ribolovnim sektorom, poboljšanje suradnje između znanosti i organizacija povezanih s ribarstvom, uključujući ribarske lokalne akcijske skupine (FLAG-ovi);
 5. Konsolidiranje prekogranične suradnje, razmjena znanja i smanjenje jaza između različitih pristupa problemu morskog otpada;
 6. Smanjenje i sprečavanje onečišćenja mora, čime se u dugoročnom razdoblju poboljšava kvaliteta ekosustava Jadranskog mora;
 7. Vrednovanje potencijalnog doprinosa aktivnosti tzv. ‘ribarenja za otpadom’ (eng. „fishing for litter“ – FfL) na smanjenju pojavljivanja mikro-plastike;
 8. Praćenje stanja u Natura 2000 područjima u smislu prisutnosti morskog otpada i njegovog utjecaja.

Predviđeni rezultati: 

 • ML- REPAIR projekt će doprinjeti ekološki održivom rastu turizma i ribolovnih djelatnosti u Jadranskom moru pružanjem učinkovitog pristupa i mjera koje mogu smanjiti i kontrolirati morski otpad u Jadranskom moru i time poboljšati kvalitetu okoliša;
 • Smanjenje udjela morskog otpada čiji je izvor turistički sektor (turizam, turisti) putem prilagođenih aktivnosti obrazovanja i podizanja svijesti.
 • Kvantitativno uklanjanje ostataka nakupljenih na morskom dnu u skladu s odgovarajućom praksom zaštite okoliša,
 • Inovativna rješenja poput alata i tehnologija za testiranje koja će pomoći donositeljima odluka (tijelima javne uprave) učinkovito pristupanje problemu morskog otpada u kratkom vremenu.
 • Bolja prekogranična i transnacionalna suradnja znanstvene zajednice i lokalnih akcijskih skupina za ribarstvo (FLAG-ovi, LAG-ovi).

Projekt se financira u okviru 2014 – 2020 Interreg V-A, Italy – Croatia CBC Programme,. Ukupni iznos projekta je 1.007.093,20 €, od čega Program financira ukupno 856.029,20 €. Ured za udruge vlade Republike Hrvatske osigurao je sufinanciranje ovoga projekta u iznosu od 105.624,56 HRK.