Dron za istraživanje morskog dna: počela provedba projekta SUSHI DROP – SUstainable fiSHeries wIth DROnes data Processing

U sklopu početnih projektnih aktivnosti prvi sastanak projekta (Kick-off meeting) održan je u Laboratoriju za biologiju mora i ribarstvo Sveučilišta u Bologni u Fano (IT) 11. i 12. ožujka 2019. godine. Svrha sastanka bila je upoznavanje i predstavljanje projektnih partnera, dogovor o provedbi projektnih aktivnosti, odgovornosti pojedinih projektnih partnera, pregled budžetnih linija te održavanje prvog sastanka Steering committee-a.
Zaštita značajnih morskih područja sve više se temelji na točnim i neinvazivnim metodama kartiranja morskih ekosustava te su pouzdane i ažurirane informacije i podaci o stanju morskih resursa ključni za donošenje odluka u upravljanju staništima. Slijedom navedenog, projekt SUSHI DROP ima za cilj razviti podmorski dron (bespilotnu letjelicu) koji će biti dizajniran za monitoring morskog dna tj. bit će opremljen senzorima koji će pratiti fizičke, kemijske i biološke značajke podmorja. Projektom je predviđeno da talijansko – hrvatski istraživački tim razvije podmorski dron dizajniran za monitoring morskog dna, kao i uspostava baze podataka otvorenog pristupa u kojoj će se prikupljati i razmjenjivati dobiveni podaci.
Konačni cilj projekta je bolje razumijevanje osjetljivosti staništa na današnje pritiske te osmišljavanje i provođenje učinkovitijih planova upravljanja morskim dobrom.
Projekt SUSHI DROP financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Interreg V-A IT-HR CBC Programa (Prioritetna os 3- Environment & cultural heritage).
Nositelj projekta je Sveučilište u Bologni – Laboratorij za biologiju mora i ribarstvo, Fano, a u projekt je uključeno još pet (5) partnera iz Italije i Hrvatske.
PROJEKTNI PARTNERI
• Sveučilište u Bologni – Laboratorij za biologiju mora i ribarstvo (IT)
• Institut za oceanografiju i ribarstvo (HR)
• Marche regija (IT)
• Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Costa Dei Trabocchi (IT)
• Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce (HR)
• Splitsko-dalmatinska županija (HR)

Ukupni proračun projekta: 1.700.000,00 EUR
Sredstva programa (ERDF): 1.450.000,00 EUR

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Početak projekta: 01. siječnja 2019.
Kraj projekta: 30. lipnja 2021.

Tagovi: