Confish projekt

U rujnu 2016. Započeo je projekt „Povezanost među dionicima Mediteranskog ribarstva i znanstvenika rješava povezanost ribolovne populacije“ skraćenog naziva Confish s kojim se želi potaknuti bolja suradnja i razumijevanje ribara i znanstvenika.

Udruga Sunce će kao jedan od partnera na projektu u sljedećih 18 mjeseci trajanja projekta surađivati s vodećim partnerom na projektu, Prirodoslovno-matematičkim fakultetom u Zagrebu i ostalim međunarodnim partnerima: Instituto Superior Técnico iz Portugala, Talijanskim nacionalnim institutom za zaštitu okoliša i istraživanje, talijanskim Conzorcio UNIMAR i Španjolskim nacionalnim vijećem za istraživanje.

Glavni cilj projekta:

Glavni cilj ovog projekta je stvoriti okvir za promociju znanja između ribara i znanstvenika uključenih u eksploataciju, upravljanje i očuvanje mediteranskog ribarstva.

Predviđeni rezultati:

Umrežavanje: Umrežavanje će se održati na dvije razine. Prva će biti između znanstvenih institucija uključenih u projekt. Ovaj projekt uključuje ribarske znanstvenike, sociologe i evolucijske genetičare. Ovaj široki raspon znanja će ojačati ukupni ishod projekta, ali i podizanje svijesti kod lokalne zajednice. Druga razina umrežavanja se odnosi na vezu između lokalnih dionika i znanstvenika. Prijenos znanja između znanstvenika i lokalne zajednice i zajedničko tumačenje rezultata projekta na temelju transdisciplinarnosti promicat će blisku suradnju od koje se očekuje da će biti održavana i proširena nakon završetka istraživanja.
Okvirna studija: Izrada okvira za poboljšanje održivosti ribljih resursa temelji se na implementaciji najsuvremenijeg evolucijski baziranog znanja i lokalnog znanja ribarskih zajednica. Ovaj okvir i izgrađena platforma može biti provedena u svakoj pojedinom slučaju studija kako bi se poboljšalo znanje o biologiji ribljih vrsta. Velika varijabilnost mediteranskih ribarskih zajednica, zajedno s visokom bioraznolikosti morskih vrsta sugerira da svaki prostor treba prilagođeni plan upravljanja.
Aktivnosti Udruge Sunce u projektu:

  • Prikupljanje uzoraka vrsta u Jadranu
  • Organizacija radionica i radnih sjednica
  • Skupljanje znanstvenog i empirijskog znanja o hobotnici (octopus vulgaris)
  • Projektna komunikacija – dizanje kapaciteta o evolucijski baziranom menadžmentu ribarstva
  • Usporedba i prikupljanje znanja ribarske zajednice kako bi procijenili ribarske resurse i poduprli njihov menadžment

Projekt se financira u sklopu Interreg Programa. Ukupna vrijednost projekta je 561.574,03 eura. Ugovorno tijelo u Republici Hrvatskoj je Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske.