Razvoj volonterskih programa u parkovima Hrvatske

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u okviru „Projekta integracije u EU Natura 2000 – NIP“ provodi aktivnost „Volonterski programi u parkovima Hrvatske“ za koju je temeljem javnog natječaja podugovorena Udruga Sunce u suradnji s TBWA/Zagreb.Cilj ove aktivnosti je podržati javne ustanove hrvatskih nacionalnih parkova i parkova prirode u razvoju i promociji volonterskih programa. Naime, tijekom pripremne faze NIP projekta utvrđen je veliki potencijal za razvoj volontiranja u zaštićenim područjima, a kroz koji bi se omogućilo sustavno uključivanje zainteresiranih grupa i pojedinaca u aktivnosti koje javne ustanove provode u zaštićenim područjima te na taj način osigurala bolja promocija parkova, veća podrška javnosti radu javnih ustanova, a u konačnici i doprinijelo ostvarivanju ciljeva i svrhe zaštićenih područja.
2008. godine u nacionalnim parkovima SAD-a volontiralo je 176 000 osoba kroz ukupno 687 500 radnih dana. Procjenjuje se da će broj volonterski odrađenih radnih dana u 2016. iznositi 1 250 000 

U okviru aktivnosti provesti će se trening za edukaciju predstavnika javnih ustanova za upravljanje volonterima i razvoj volonterskih programa, pružit će se stručna podrška parkovima za razvoj pojedinačnih volonterskih programa te će se kroz središnju internet stranicu Ukoja će biti razvijana u sklopu ove aktivnosti), javna događanja i komunikacijske materijale promovirati razvijeni volonterski programi. Provedba aktivnosti započinje u travnju 2014., a trajat će do rujna 2015. godine.Uspostavom sustava volontiranja:

• doprinosimo ispunjavanju edukacijske uloge zaštićenih područja,
• jačamo doprinos parkova izgradnji uspješnog sustava zaštite prirode u Hrvatskoj,
• omogućavamo promociju i bolju vidljivost parkova,
• promoviramo ulogu parkova kao centara očuvanja prirode,
• doprinosimo razvoju društva koje je svjesno važnosti očuvanja prirode i bioraznolikosti,
• poboljšavamo odnos javnih ustanova sa lokalnom zajednicom.
• stvaramo dodatne specifične vještine za javne ustanove,
• razvijamo potencijal za nove ideje i novu energiju.

U Hrvatskoj je tijekom 2013. volontiralo 29 235 osoba i ostvarilo ukupan broj od 1 652 965 volonterskih sati što iznosi 206 620 radnih dana! 

Imati uspješan volonterski program u zaštićenom području je dugoročno isplativa investicija koja govori da je javna ustanova dobro organizirana, transparentna, djelotvorna i posvećena njegovanju vrijednosti očuvanja prirode, te da maksimalno koristi raspoložive potencijale kako bi ostvarila ciljeve zaštite i promicanja prirodnih vrijednosti. 

Zadovoljni volonteri postaju ambasadori parkova i zaštite prirode, a međunarodni volonteri postaju i ambasadori Hrvatske.