DeFishGear projekt: Sustav upravljanja morskim otpadom u Jadranskoj regiji

DeFishGear projekt: Sustav upravljanja morskim otpadom u Jadranskoj regiji

Projekt IPA Adriatic CBC programa 2007 – 2013 pod nazivom “Sustav upravljanja morskim otpadom u Jadranskoj regiji“ – (engl. „Derelict Fishing Gear Management System in the Adriatic Region), (skraćenica projekta: DeFishGear) se bavi širim kontekstom problematike morskog otpada i u konačnici bi trebao rezultirati strateškom procjenom na regionalnoj razini.

Morski otpad (svaki postojan, proizveden ili prerađen čvrsti materijal bačen ili napušten u morskom i priobalnom okolišu) predstavlja veliku prijetnju za život u moru i ekosustav kao i za ljude i njihov život. Morski otpad je kompleksan i slojevit problem s utjecajima na okoliš, ekonomiju, sigurnost, zdravlje i kulturu. Morski otpad ne poznaje granice i predstavlja stalan problem koji se širi izvan granica od izvora onečišćenja. Koordinirana i multisektorska akcija je ključ u borbi protiv morskog otpada.

Aktivnosti DeFishGear projekta provodi multidisciplinarni tim uključujući akademsku zajednicu, istraživačke institute, nacionalne i lokalne vlasti i nevladine udruge iz svih sedam zemalja Jadranskog mora, jačanjem suradnje i poticanjem zajedničkih i usklađenih akcija za Jadran bez otpada.

Na kraju projekta, Jadran će imati prvu procjenu onečišćenja na temelju podataka u pilot područjima, bolje znanje o zagađenju mikroplastikom i njenim učincima na morske organizme i pilot aktivnosti u koje će se nastaviti u cilju smanjenja morskog otpada nakon što projekt završi.

 

Glavni ciljevi:

1.  Obaviti sveobuhvatnu procjenu stanja (količina, sastav, utjecaji) morskog otpada (makro i mikro otpad) u Jadranu kroz usklađene i koordinirane aktivnosti monitoringa;

2. Izrada preporuka baziranih na znanstvenim dokazima i znanju kako bi se zadovoljili regionalni i nacionalni ciljevi u vezi morskog otpada (Marine Strategy Framework Directive, Regional Action Plan on Marine Litter Management in the Mediterranean, Ecosystem Approach, etc.);

3. Uspostava regionalne mreže stručnjaka za morski otpad;

4. Razvoj kapaciteta za usklađeno praćenje morskog otpada kroz pojačanu razmjenu iskustava i tehnika;

5. Uspostava sistema za prikupljanje i reciklažu napuštene ribarske opreme i provedba ‘fishing for litter’ aktivnosti na ekološki prihvatljiv način;

6. Ciljano podizanje svijesti za ribare, donosioce odluka, obrazovnu zajednicu i druge o utjecaju morskog otpada i vrstama akcija za učinkovito rješavanje ovog problema.

 

Očekivani rezultati:

1.  Unaprijeđeno znanje o pojavi, količini, izvoru i utjecajima (uključujući socio-ekonomske utjecaje) svih tipova morskog otpada u Jadranu, uključujući i mikroplastiku

2. Usklađene aktivnosti monitoringa morskog otpada u Jadranu i pojačana suradnja kao temelj za buduće aktivnosti

3. Ojačati povezanost znanosti i politike u vezi morskog otpada

4. Zajednički, koordinirani i / ili komplementarni programi za upravljanje ljudskim djelatnosti koje stvaraju otpad u Jadranskom moru, i ojačati provedbu relevantnih političkih propisa (MSFD, ICZM, ECAP, MSP, itd.) na regionalnoj razini

 

U Hrvatskoj projekt provodi Institut za oceanografiju i ribarstvo (IZOR) iz Splita, dok je projektni partner javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije. Područje rada uključuje administrativno područje projektnih partnera odnosno Splitsko – dalmatinsku županiju.

Udruga Sunce ugovorena je od strane IZOR-a za provedbu projektnog Radnog paketa 4 čija je svrha procjena stanja morskog otpada u Jadranu kroz definiranje strategije i provedbu praćenja stanja, uključujući povezane socio–ekonomske utjecaje, te identificiranje nedostataka i potreba kao osnova za izradu prioriteta za učinkovito djelovanje.

Trajanje projekta: 1. studenog 2013. – 31. ožujka 2016.

 

    Tagovi:

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET