DeFishGear projekt: Sustav upravljanja morskim otpadom u Jadranskoj regiji

Projekt IPA Adriatic CBC programa 2007 – 2013 pod nazivom “Sustav upravljanja morskim otpadom u Jadranskoj regiji“ – (engl. „Derelict Fishing Gear Management System in the Adriatic Region), (skraćenica projekta: DeFishGear) se bavi širim kontekstom problematike morskog otpada i u konačnici bi trebao rezultirati strateškom procjenom na regionalnoj razini.

Morski otpad (svaki postojan, proizveden ili prerađen čvrsti materijal bačen ili napušten u morskom i priobalnom okolišu) predstavlja veliku prijetnju za život u moru i ekosustav kao i za ljude i njihov život. Morski otpad je kompleksan i slojevit problem s utjecajima na okoliš, ekonomiju, sigurnost, zdravlje i kulturu. Morski otpad ne poznaje granice i predstavlja stalan problem koji se širi izvan granica od izvora onečišćenja. Koordinirana i multisektorska akcija je ključ u borbi protiv morskog otpada.

Aktivnosti DeFishGear projekta provodi multidisciplinarni tim uključujući akademsku zajednicu, istraživačke institute, nacionalne i lokalne vlasti i nevladine udruge iz svih sedam zemalja Jadranskog mora, jačanjem suradnje i poticanjem zajedničkih i usklađenih akcija za Jadran bez otpada.

Na kraju projekta, Jadran će imati prvu procjenu onečišćenja na temelju podataka u pilot područjima, bolje znanje o zagađenju mikroplastikom i njenim učincima na morske organizme i pilot aktivnosti u koje će se nastaviti u cilju smanjenja morskog otpada nakon što projekt završi.

Glavni ciljevi:

1.  Obaviti sveobuhvatnu procjenu stanja (količina, sastav, utjecaji) morskog otpada (makro i mikro otpad) u Jadranu kroz usklađene i koordinirane aktivnosti monitoringa;

2. Izrada preporuka baziranih na znanstvenim dokazima i znanju kako bi se zadovoljili regionalni i nacionalni ciljevi u vezi morskog otpada (Marine Strategy Framework Directive, Regional Action Plan on Marine Litter Management in the Mediterranean, Ecosystem Approach, etc.);

3. Uspostava regionalne mreže stručnjaka za morski otpad;

4. Razvoj kapaciteta za usklađeno praćenje morskog otpada kroz pojačanu razmjenu iskustava i tehnika;

5. Uspostava sistema za prikupljanje i reciklažu napuštene ribarske opreme i provedba ‘fishing for litter’ aktivnosti na ekološki prihvatljiv način;

6. Ciljano podizanje svijesti za ribare, donosioce odluka, obrazovnu zajednicu i druge o utjecaju morskog otpada i vrstama akcija za učinkovito rješavanje ovog problema.

 

Očekivani rezultati:

1.  Unaprijeđeno znanje o pojavi, količini, izvoru i utjecajima (uključujući socio-ekonomske utjecaje) svih tipova morskog otpada u Jadranu, uključujući i mikroplastiku

2. Usklađene aktivnosti monitoringa morskog otpada u Jadranu i pojačana suradnja kao temelj za buduće aktivnosti

3. Ojačati povezanost znanosti i politike u vezi morskog otpada

4. Zajednički, koordinirani i / ili komplementarni programi za upravljanje ljudskim djelatnosti koje stvaraju otpad u Jadranskom moru, i ojačati provedbu relevantnih političkih propisa (MSFD, ICZM, ECAP, MSP, itd.) na regionalnoj razini

 

U Hrvatskoj projekt provodi Institut za oceanografiju i ribarstvo (IZOR) iz Splita, dok je projektni partner javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije. Područje rada uključuje administrativno područje projektnih partnera odnosno Splitsko – dalmatinsku županiju.

Udruga Sunce ugovorena je od strane IZOR-a za provedbu projektnog Radnog paketa 4 čija je svrha procjena stanja morskog otpada u Jadranu kroz definiranje strategije i provedbu praćenja stanja, uključujući povezane socio–ekonomske utjecaje, te identificiranje nedostataka i potreba kao osnova za izradu prioriteta za učinkovito djelovanje.

Trajanje projekta: 1. studenog 2013. – 31. ožujka 2016.