Započela stručna praksa maturantima

Maturanti Prirodoslovno – tehničke škole iz Splita četvrtu godinu zaredom u Udruzi Sunce obavljaju stručnu praksu. Šestero učenika će, u sklopu edukativnog programa Društveno korisno učenje, a uz pomoć mentora i komentora vršiti razne aktivnosti na teme Zelenog telefona, kompostiranja, otpada u morubiciklističkih staza te plastike i principa gospodarenja otpadom. Uz sudjelovanje na predavanjima maturanti će, ovisno o temi svog maturalnog rada, raditi terensko istraživanje te sudjelovati u organizaciji i provedbi javnih događanja. Po završetku praktičnog rada predviđeno je i pisanje završnog rada, prezentiranje rezultata kao i evaluacija čitavog angažmana.  Ovim edukativnim programom maturanti se uče timskom i samostalnom radu, raznim načinima komunikacije, metodama istraživanja te vještinama prezentiranja.