Započela izrada Plana upravljanja za zaštićena područja u Splitsko – dalmatinskoj županiji

Temeljem  višegodišnjeg iskustva u izradi planova upravljanja Udruga Sunce će tijekom projekta „Priroda Dalmacije“ podržati Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim područjima u Splitsko – dalmatinskoj županiji u procesu izrade ovog strateškog dokumenta kojim se definiraju vizija, ciljevi i aktivnosti koje se trebaju provesti na zaštićenim područjima u sljedećih deset godina. Plan će se izrađivati kroz uključivanje dionika što je jedno od temeljnih načela održivog upravljanja zaštićenim prirodnim vrijednostima. Ciljani dionici bit će uključeni putem radionica i provođenjem razgovora.

U petak 10. listopada 2014. održana je prva od ukupno 6 internih radionica sa Javnom ustanovom u svrhu izrade Plana upravljanja  tijekom koje je zaposlenicima Javne ustanove predstavljen projekt „Priroda Dalmacije“, prezentiran proces izrade Plana, a u radnom dijelu izrađeni su elementi vizije za zaštićena područja županije, napravljena SWOT analiza ustanove  te analiza dionika.