Sunce primljeno u međunarodnu organizaciju za zaštitu i očuvanje morskih ekosustava – Seas At Risk

Od studenog 2014. Udruga Sunce je novi i za sada jedini hrvatski član organizacije Seas At Risk (SAR), Europske udruge nevladinih organizacija za zaštitu okoliša koje rade na zaštiti i obnovi morskog okoliša u europskim  morima i širem sjeveroistočnom Atlantiku.
Glavne teme kojima se bavi SAR su “plavi rast”, morski otpad, ribarstvo, oceani i klimatske promjene, morski transport, pomorska strategija EU i akvakultura.
Ključna ulogu SAR-a je njegova funkcija kao tehničke i političke platforme za svoje članove, pružajući im sredstva kolektivne intervencije u međunarodnim političkim i pravnim sjednicama vlada gdje inače ne bi imali pristup. Dok SAR rješava pitanja na međunarodnoj razini, organizacije članice igraju važnu ulogu u osiguravanju da su nacionalne vladine delegacije u međunarodnim susretima ispravno informirane i svjesne zabrinutosti njihovog nacionalnog pokreta za očuvanje okoliša.
Seas At Risk ima dvadeset tri člana u trinaest zemalja. Članovi su nacionalne ili međunarodne ekološke nevladine organizacije.