Što smo sinjali u prvom mjesecu rada?

Servis Sinjaj.hr za prijavu okolišnih i komunalnih problema grada Splita započeo je s radom 15. listopada 2014. godine. U mjesec dana od kad je interaktivna mapa stavljena u funkciju građani su sinjali 128 prijava odnosno prijedloga okolišnih i komunalnih problema u Splitu.
Brojka od 128 predstavlja prijave koje su ponudile dovoljno informacija da se po istima može postupati, ostale nisu zaprimljene zbog primjerice nedostatka točne lokacije, preopćenitog opisa problema ili pak zbog neprimjerenog sadržaja, tako da se brojka ukupnih prijava penje i iznad 200.
Dvije kategorije prijava odskaču od svih ostalih a to su otpad s ukupno 39 sinjala i promet s 35. U ostaloj polovici našle su se ostale kategorije, primjerice buka sa 5 sinjala, šume s dva, a kategorija tlo je imala najmanji broj prijava – svega jednu.
Tim Udruge Sunce obradio je 63 prijave od toga je 12 već riješeno dok su ostale u postupku kod nadležnih institucija, što je izvrstan prosjek ako uzmete u obzir da je na dan znalo doći i po 30 prijava!
Nastavljamo sa svojim radom, a na Vama je da kad sinjate problem u Splitu prijavite ga ili pak predložite neko izvrsno rješenje za naš grad!
Servis sinjaj.hr nastao je u okviru projekta „Zajedno za prirodu i okoliš“ kao jedan od inovativnih modela sudjelovanja javnosti u rješavanju okolišnih problema grada Splita. Projekt sufinancira EU iz Europskog socijalnog fonda te Vladin ured za udruge dok su pojedine aktivnosti projekta sufinancirane sredstvima MAVA fondacija te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.