Razvoj volonterskih programa u parkovima Hrvatske

Usluga za osmišljavanje i postavljanje volonterskih programa u zaštićenim područjima prirode u Republici Hrvatskoj, koju je Udruga Sunce dobila za provedbu na natječaju raspisanom od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode, provedena je u razdoblju od 31. ožujka 2014. do 22. veljače 2016. U uslugu je direktno bilo uključeno 19 javnih ustanova hrvatskih nacionalnih parkova i parkova prirode te indirektno Ministarstvo zaštite okoliša i prirode te Hrvatska agencija za okoliš i prirodu – HAOP (prethodno Državni zavod za zaštitu prirode – DZZP).

Usluga je uključivala osmišljavanje i postavljanje funkcionalnih volonterskih programa za hrvatske nacionalne parkove te parkove prirode. U suradnji sa svim uključenim dionicima, osmišljen je i detaljno razrađen cijeli niz volonterskih programa, internet aplikacija za prijavu i svi pravni i drugi popratni dokumenti.

Svi volonterski programi dostupni su na internet stranicama nacionalnih parkova i parkova prirode.

Zanimljiv je podatak da je već u prvoj godini pristiglo 480 prijava!