Pogledajte on-line izložbu Natura 2000 u Hrvatskoj

Izložba Natura 2000 u Hrvatskoj nastala je u sklopu projekta “Zajedno za očuvanje prirode – organizacije civilnog društva za učinkovitu europsku Natura 2000 mrežu u Hrvatskoj”.

Očuvanje prirode je nužno i društveno prepoznato te su stoga uspostavljeni brojni zakonodavni mehanizmi za zaštitu prirode na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini. U Europskoj uniji, Natura 2000 je najjači alat zaštite prirode, a predstavlja koordiniranu mrežu područja očuvanja prirode koja se uspostavlja u svakoj od zemalja članica temeljem Direktive o pticama i Direktive o staništima.

Ova izložba je već postavljena u nekoliko gradova diljem Hrvatske, a od sada je dostupna svima. Uživajte u Natura 2000 ljepotama Hrvatske!