Održana Godišnja Skupština Udruge Sunce

U četvrtak, 17. srpnja, održana je Godišnja Skupština Udruge Sunce. Na Skupštini je prisustvovalo 13 od 20 aktivnih članova te su jednoglasno prihvaćeni Izvješće o radu za 2013. godinu i Operativni plan za 2015. godinu.

2013. godinu obilježila je proslava 15 godina rada Udruge Sunce te je uspješno okončan prvi slučaj civilnog sektora iz Hrvatske pred vijećem za Arhušku konvenciju. Također, godinu  je  obilježio  i  značajan  angažman  u  pružanju  usluga  koje  su  u  ukupnom proračunu  Udruge činile 40% prihoda. Važno je istaknuti kako provedba usluga na kojima smo se angažirali doprinose strateškim ciljevima Udruge.

Ostale informacije o radu Udruge u 2013. godini, provedenim projektima i aktivnostima možete pročitati u Izvještaju o radu za 2013.  Zaključak Skupštine je da je 2013. godina unatoč tome što je  bila godina bez Institucionalne potpore, ipak bila uspješna i u takvom duhu Udruga nastavlja svoj rad u, nadamo se, još uspješnijoj 2014. godini.