Održan seminar o izradi planova upravljanja zaštićenim područjima

Sunce je u sklopu projekta „Zajedno za očuvanje prirode – Natura 2000 u Hrvatskoj“ organiziralo seminar „Izrada planova upravljanja u zaštiti prirode i sudjelovanje javnosti – iskustva  OCD“.
Seminar je održan 29.11.2013. u Stobreču, a obuhvaćene teme uključivale su predstavljanje iskustava Sunca u izradi planova upravljanja za nacionalna i lokalna zaštićena područja te Natura 2000 područja, zatim je pojašnjenja uloga organizacija civilnog društva u biogeografskim seminarima koji prethode potvrđivanju hrvatske Natura mreže od strane EU te je opisan pravni okvir RH za sudjelovanje javnosti u pitanjima zaštite prirode i okoliša.
Projekt „Zajedno za očuvanje prirode“ ima za temeljni cilj učinkovitu zaštitu prirode u Republici Hrvatskoj, a koristeći mehanizme hrvatskog zakonodavstva, ali i one koji postaju dostupni s pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji.
Sudjelovali su partneri na projektu (BIOM, Baobab, Divina Natura, Argonauta), zainteresirane organizacije civilnog društva (Zelena akcija, Brodsko ekološko društvo (BED), HDZPP, Hyla, HBSD) te zainteresirane javne institucije koje se bave zaštitom prirode u Splitu i županiji (Upravni odjel za zaštitu okoliša Grada Splita i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima u STD)