Održan seminar o izradi planova upravljanja zaštićenim područjima

Održan seminar o izradi planova upravljanja zaštićenim područjima
Sunce je u sklopu projekta „Zajedno za očuvanje prirode – Natura 2000 u Hrvatskoj“ organiziralo seminar „Izrada planova upravljanja u zaštiti prirode i sudjelovanje javnosti – iskustva  OCD“.
Seminar je održan 29.11.2013. u Stobreču, a obuhvaćene teme uključivale su predstavljanje iskustava Sunca u izradi planova upravljanja za nacionalna i lokalna zaštićena područja te Natura 2000 područja, zatim je pojašnjenja uloga organizacija civilnog društva u biogeografskim seminarima koji prethode potvrđivanju hrvatske Natura mreže od strane EU te je opisan pravni okvir RH za sudjelovanje javnosti u pitanjima zaštite prirode i okoliša.
Projekt „Zajedno za očuvanje prirode“ ima za temeljni cilj učinkovitu zaštitu prirode u Republici Hrvatskoj, a koristeći mehanizme hrvatskog zakonodavstva, ali i one koji postaju dostupni s pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji.
Sudjelovali su partneri na projektu (BIOM, Baobab, Divina Natura, Argonauta), zainteresirane organizacije civilnog društva (Zelena akcija, Brodsko ekološko društvo (BED), HDZPP, Hyla, HBSD) te zainteresirane javne institucije koje se bave zaštitom prirode u Splitu i županiji (Upravni odjel za zaštitu okoliša Grada Splita i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima u STD)
    Tagovi:

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET