Ne stvarajte smeće, dođite po vreće!

Ne stvarajte smeće, dođite po vreće!

Podsjećamo i pozivamo građanke i građane gradskih kotareva Varoš i Grad da u utorak, 1.12.2015. do 9 sati ujutro, odvojeno prikupljenu plastiku u žutim vrećama te papir u plavim vrećama odlože ispred svojih spremnika za prikupljanje otpada. Time će doprinijeti provedbi sustava odvojenog prikupljanja otpada od vrata do vrata

Obavještavamo građanke i građane koji više nemaju žutih i plavih vreća da iste mogu dobiti pozivom poduzeću Čistoća d.o.o. na Info telefon 0800 0021. Vreće će od sljedećeg tjedna biti dostupne i u prostorijama gradskih kotareva Varoš i Grad.

Molimo sve građanke i građane da uočene nepravilnosti u provedbi ovog sustava odvojenog prikupljanja otpada ili razloge nemogućnosti provedbe prijave na Zeleni telefon Udruge Sunce 072 123456. Također, fotografirane nepravilnosti mogu se objaviti na Interaktivnoj mapi za prijavu okolišnih i komunalnih problema grada Splita sinjaj.hr.

Odvojenim prikupljanjem otpada po vrstama smanjujemo količine komunalnog otpada, čuvamo okoliš i ljudsko zdravlje. Sudjelujemo zajedno u zaštiti okoliša!
    Tagovi:

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET