Ne stvarajte smeće, dođite po vreće!

Podsjećamo i pozivamo građanke i građane gradskih kotareva Varoš i Grad da u utorak, 1.12.2015. do 9 sati ujutro, odvojeno prikupljenu plastiku u žutim vrećama te papir u plavim vrećama odlože ispred svojih spremnika za prikupljanje otpada. Time će doprinijeti provedbi sustava odvojenog prikupljanja otpada od vrata do vrata

Obavještavamo građanke i građane koji više nemaju žutih i plavih vreća da iste mogu dobiti pozivom poduzeću Čistoća d.o.o. na Info telefon 0800 0021. Vreće će od sljedećeg tjedna biti dostupne i u prostorijama gradskih kotareva Varoš i Grad.

Molimo sve građanke i građane da uočene nepravilnosti u provedbi ovog sustava odvojenog prikupljanja otpada ili razloge nemogućnosti provedbe prijave na Zeleni telefon Udruge Sunce 072 123456. Također, fotografirane nepravilnosti mogu se objaviti na Interaktivnoj mapi za prijavu okolišnih i komunalnih problema grada Splita sinjaj.hr.

Odvojenim prikupljanjem otpada po vrstama smanjujemo količine komunalnog otpada, čuvamo okoliš i ljudsko zdravlje. Sudjelujemo zajedno u zaštiti okoliša!