Natječaj za suradnika za komunikaciju

Pridružite se uspješnom timu Udruge Sunce, jedne od vodećih organizacija za zaštitu prirode i okoliša u Hrvatskoj.

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, raspisuje

Natječaj za radno mjesto

Suradnik/ca za komunikaciju i odnose s javnošću

Udruga Sunce je nevladina, neprofitna organizacija koja se zauzima za povećanje standarda i unaprjeđenje sustava zaštite okoliša i prirode, potiče uključivanje i sudjelovanje javnosti te zagovara stvaranje odgovornog društva svjesnog povezanosti ljudi i prirode.

OPIS RADNOG MJESTA

 • Osmišljavanje i vođenje komunikacijskih aktivnosti pojedinih projekata i aktivnosti (s naglaskom na kreiranje digitalnih kampanja – vođenje te povezivanje društvenih mreža, google oglašavanje) u suradnji s voditeljem komunikacija i voditeljem/ima projekta/projekata
 • Osmišljavanje projektnih kampanja u suradnji s voditeljem/ima projekta/projekata, s naglaskom na osmišljavanje promotivnih slogana, izradu jednostavnih vizuala te promoviranje na društvenim mrežama
 • Poznavanje alata za analizu podataka na društvenim mrežama
 • Priprema i organizacija projektnih javnih i medijskih događanja
 • Vođenje brige o projektnim zakonskim i ugovornim obavezama Udruge Sunce vezano za komunikaciju i vidljivost (vidljivost donatora, poštivanje autorskih prava i sl.)
 • Podrška voditeljici komunikacija i voditelju/ima projekta/projekata u evaluaciji komunikacijskih aktivnosti i postignuća
 • Podrška u održavanju internetske stranice i društvenih mreža te javnih događanja Udruge
 • Izrada članaka, publikacija i promotivnih materijala u okviru projekta te njihovo postavljanje na relevantne mrežne stranice i društvene mreže
 • Izrada i provedba plana distribucije projektnih komunikacijskih materijala te vođenje monitoringa distribucije
 • Nadopunjavanje fizičke i elektronske pohrane medijskih kontakata, medijskih pojavljivanja, komunikacijskih materijala i publikacija
 • Sudjelovanje u aktivnostima organizacijskog razvoja Udruge s naglaskom na provedbu vanjske i unutarnje komunikacije sukladno Komunikacijskoj strategiji Udruge Sunce
 • Održavanje odnosa s medijima i promoviranje projektnih aktivnosti i rezultata kroz medijske kanale

 Uvjeti 

 • Visoka ili viša stručna sprema iz komunikacija/novinarstva, marketinga, društvenih ili srodnih znanosti
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima povezanim s radom s medijima, digitalnim marketingom, izradom komunikacijskih materijala
 • Napredno poznavanje trendova na digitalnim kanalima
 • Izvrsno pismeno i usmeno znanje hrvatskog i engleskog jezika
 • Visoka kvaliteta pismenog i usmenog izražavanja, te pismene i usmene argumentacije
 • Izvrsno poznavanje rada na računalu
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivan/na vozač/ica).

Prednosti 

 • Specijalizirana edukacija vezana uz rad medija, digitalni marketing, rad na društvenim mrežama
 • Poznavanje medijske scene u RH
 • Napredno korištenje računalnih programa za oblikovanje tekstova i vizualizacija i služenje pametnim telefonima
 • Rad ili volontiranje u sektoru civilnog društva
 • Iskustvo rada i/ili poznavanje sektora zaštite prirode i okoliša u Hrvatskoj
 • Poznavanje principa djelovanja i aktera civilnog društva u RH i EU

Traženi profil kandidata 

 • Senzibilitet za probleme zaštita okoliša i prirode te visoka motiviranost za angažman u zaštiti prirode i okoliša
 • Visoka razina kreativnosti
 • Dobre organizacijske, logističke i operativne vještine
 • Komunikativnost, upornost, temeljitost, prilagodljivost okruženju te iskustvo rada s osobama različitih profila
 • Izrazita spremnost na timski rad, ali i samostalnost u radu, odgovornost i proaktivnost
 • Sposobnost za simultani rad na više tema/projekata
 • Spremnost na prilagodljivost iznenadnim rokovima i fleksibilnost u radnom vremenu
 • Spremnost na učenje i usvajanje novih vještina
 • Ustrajnost i kreativnost u pronalaženju rješenja
 • Spremnost na povremena putovanja u RH i inozemstvo.

 Što mi nudimo 

Izabrani kandidat/kinja radit će u dinamičnom, kreativnom i fleksibilnom radnom okruženju uz osobe s dugogodišnjim iskustvom u zagovaranju, provedbi istraživanja, edukaciji i informiranju javnosti te upravljanju projektima povezanim sa zaštitom prirode, okoliša te održivim razvojem. Nudimo mogućnost usvajanja novih znanja i vještina vezanih uz javne komunikacije u sektoru zaštite prirode,  okoliša i održivog razvoja te civilnog društva općenito, mogućnost umrežavanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini kroz sudjelovanje na treninzima, radnim tijelima, sastancima, radionicama i konferencijama.

Početak rada predviđen je u siječnju 2021., na puno radno vrijeme, ugovor o radu na određeno vrijeme od godinu dana, uz probni rok od 3 mjeseca te mogućnost produženja ugovora nakon godinu dana.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti

 • Životopis
 • Pismo motivacije, do maksimalno 800 riječi, koje sadržava opis dosadašnjeg iskustva, stečenih vještina i znanja relevantnih za navedeno radno mjesto, motiviranosti za rad na ovom radnom mjestu i osobna očekivanja od radnog mjesta i organizacije.

Prijave s navedenom dokumentacijom zaprimaju se isključivo putem e-maila na adresu [email protected]

Prijave koje ne sadrže navedenu dokumentaciju neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave je 20. prosinca 2020.

Očekivani početak rada je u siječnju 2021.

Postupak odabira kandidata/kinje 

Nakon što članovi komisije Udruge Sunce pročitaju sve zaprimljene prijave te procijene njihovu kvalitetu, odabrat će maksimalno 8 kandidata/kinja za ulazak uži krug, s kojima će provesti razgovore, a u slučaju potrebe i testiranje. Na osnovu razgovora i rezultata testiranja, komisija će odabrati najboljeg kandidata/kinju. Kandidati će o rezultatima natječaja i eventualnom razgovoru biti obaviješteni putem e-maila.

 

Datum objave natječaja: 2.12.2020.

 

 

 

 

 

 

 

Tagovi: