Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Natječaj za suradnika za komunikaciju

Pridružite se uspješnom timu Udruge Sunce, jedne od vodećih organizacija za zaštitu prirode i okoliša u Hrvatskoj.

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, raspisuje

Natječaj za radno mjesto

Suradnik/ca za komunikaciju i odnose s javnošću

Udruga Sunce je nevladina, neprofitna organizacija koja se zauzima za povećanje standarda i unaprjeđenje sustava zaštite okoliša i prirode, potiče uključivanje i sudjelovanje javnosti te zagovara stvaranje odgovornog društva svjesnog povezanosti ljudi i prirode.

OPIS RADNOG MJESTA

 • Osmišljavanje i vođenje komunikacijskih aktivnosti pojedinih projekata i aktivnosti (s naglaskom na kreiranje digitalnih kampanja – vođenje te povezivanje društvenih mreža, google oglašavanje) u suradnji s voditeljem komunikacija i voditeljem/ima projekta/projekata
 • Osmišljavanje projektnih kampanja u suradnji s voditeljem/ima projekta/projekata, s naglaskom na osmišljavanje promotivnih slogana, izradu jednostavnih vizuala te promoviranje na društvenim mrežama
 • Poznavanje alata za analizu podataka na društvenim mrežama
 • Priprema i organizacija projektnih javnih i medijskih događanja
 • Vođenje brige o projektnim zakonskim i ugovornim obavezama Udruge Sunce vezano za komunikaciju i vidljivost (vidljivost donatora, poštivanje autorskih prava i sl.)
 • Podrška voditeljici komunikacija i voditelju/ima projekta/projekata u evaluaciji komunikacijskih aktivnosti i postignuća
 • Podrška u održavanju internetske stranice i društvenih mreža te javnih događanja Udruge
 • Izrada članaka, publikacija i promotivnih materijala u okviru projekta te njihovo postavljanje na relevantne mrežne stranice i društvene mreže
 • Izrada i provedba plana distribucije projektnih komunikacijskih materijala te vođenje monitoringa distribucije
 • Nadopunjavanje fizičke i elektronske pohrane medijskih kontakata, medijskih pojavljivanja, komunikacijskih materijala i publikacija
 • Sudjelovanje u aktivnostima organizacijskog razvoja Udruge s naglaskom na provedbu vanjske i unutarnje komunikacije sukladno Komunikacijskoj strategiji Udruge Sunce
 • Održavanje odnosa s medijima i promoviranje projektnih aktivnosti i rezultata kroz medijske kanale

 Uvjeti 

 • Visoka ili viša stručna sprema iz komunikacija/novinarstva, marketinga, društvenih ili srodnih znanosti
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima povezanim s radom s medijima, digitalnim marketingom, izradom komunikacijskih materijala
 • Napredno poznavanje trendova na digitalnim kanalima
 • Izvrsno pismeno i usmeno znanje hrvatskog i engleskog jezika
 • Visoka kvaliteta pismenog i usmenog izražavanja, te pismene i usmene argumentacije
 • Izvrsno poznavanje rada na računalu
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivan/na vozač/ica).

Prednosti 

 • Specijalizirana edukacija vezana uz rad medija, digitalni marketing, rad na društvenim mrežama
 • Poznavanje medijske scene u RH
 • Napredno korištenje računalnih programa za oblikovanje tekstova i vizualizacija i služenje pametnim telefonima
 • Rad ili volontiranje u sektoru civilnog društva
 • Iskustvo rada i/ili poznavanje sektora zaštite prirode i okoliša u Hrvatskoj
 • Poznavanje principa djelovanja i aktera civilnog društva u RH i EU

Traženi profil kandidata 

 • Senzibilitet za probleme zaštita okoliša i prirode te visoka motiviranost za angažman u zaštiti prirode i okoliša
 • Visoka razina kreativnosti
 • Dobre organizacijske, logističke i operativne vještine
 • Komunikativnost, upornost, temeljitost, prilagodljivost okruženju te iskustvo rada s osobama različitih profila
 • Izrazita spremnost na timski rad, ali i samostalnost u radu, odgovornost i proaktivnost
 • Sposobnost za simultani rad na više tema/projekata
 • Spremnost na prilagodljivost iznenadnim rokovima i fleksibilnost u radnom vremenu
 • Spremnost na učenje i usvajanje novih vještina
 • Ustrajnost i kreativnost u pronalaženju rješenja
 • Spremnost na povremena putovanja u RH i inozemstvo.

 Što mi nudimo 

Izabrani kandidat/kinja radit će u dinamičnom, kreativnom i fleksibilnom radnom okruženju uz osobe s dugogodišnjim iskustvom u zagovaranju, provedbi istraživanja, edukaciji i informiranju javnosti te upravljanju projektima povezanim sa zaštitom prirode, okoliša te održivim razvojem. Nudimo mogućnost usvajanja novih znanja i vještina vezanih uz javne komunikacije u sektoru zaštite prirode,  okoliša i održivog razvoja te civilnog društva općenito, mogućnost umrežavanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini kroz sudjelovanje na treninzima, radnim tijelima, sastancima, radionicama i konferencijama.

Početak rada predviđen je u siječnju 2021., na puno radno vrijeme, ugovor o radu na određeno vrijeme od godinu dana, uz probni rok od 3 mjeseca te mogućnost produženja ugovora nakon godinu dana.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti

 • Životopis
 • Pismo motivacije, do maksimalno 800 riječi, koje sadržava opis dosadašnjeg iskustva, stečenih vještina i znanja relevantnih za navedeno radno mjesto, motiviranosti za rad na ovom radnom mjestu i osobna očekivanja od radnog mjesta i organizacije.

Prijave s navedenom dokumentacijom zaprimaju se isključivo putem e-maila na adresu [email protected]

Prijave koje ne sadrže navedenu dokumentaciju neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave je 20. prosinca 2020.

Očekivani početak rada je u siječnju 2021.

Postupak odabira kandidata/kinje 

Nakon što članovi komisije Udruge Sunce pročitaju sve zaprimljene prijave te procijene njihovu kvalitetu, odabrat će maksimalno 8 kandidata/kinja za ulazak uži krug, s kojima će provesti razgovore, a u slučaju potrebe i testiranje. Na osnovu razgovora i rezultata testiranja, komisija će odabrati najboljeg kandidata/kinju. Kandidati će o rezultatima natječaja i eventualnom razgovoru biti obaviješteni putem e-maila.

 

Datum objave natječaja: 2.12.2020.