Mobilizacija mladih u rješavanju pitanja zaštite okoliša i prirode

logo-sunce-color

Udruga Sunce u ožujku 2014. godine organizirala je Seminar  „Aktivno sudjelovanje mladih u zaštiti prirode i okoliša te održivom razvoju“. Sudionici seminara su bili studenti/studentice (FFST, KTF, BEM i EFST) i mlade nezaposlene osobe, a radionice su uključile 21 sudionika.

Cilj seminara je bio educirati mlade ljude, motivirati ih i potaknuti na ekološki odgovorno ponašanje i aktivno građanstvo.

Seminar za mlade sastojao se od 3 jednodnevne radionice i 1 dvodnevne radionice sa sljedećim temama:

1. Otpad i kompostiranje/Aktivno sudjelovanje, 08.03.2014.

Voditeljica radionice: Dada Lerotić

2. Zdrava hrana –kemijsko onečišćenje hrane/ Aktivno sudjelovanje, 15.03.2014.

Voditeljica radionice: Dada Lerotić

3. Zaštita prirode/Aktivno sudjelovanje, 22.03.2014.

Voditeljica radionice: Margita Radman

4. Upravljanje projektnim ciklusom i izrada projektnih prijedloga, 29. i 30.03.2014.

Voditeljica radionica: Gabrijela Medunić-Orlić

Seminar za mlade dio je dvogodišnjeg projekta “Sudjeluj u održivom razvoju”  Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce. Projekt se provodi u partnerstvu s njemačkom institucijom Deutsche Gesellschaft für Umwelterziehung (DGU), a financira ga njemačka zaklada Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU).