Izvještaj o radu Mreže Zelenih telefona za 2014. i 2015. godinu

Zeleni telefon, kao servis za pomoć građanima u pitanjima vezanim za okoliš, prirodu i njihovu zaštitu uspostavljen je još 1992. godine i od tada služi kao spona građana i nadležnih institucija u rješavanju spomenute problematike.

Od tada do danas razvijena je Mreža zelenih telefona za područje cijele Republike Hrvatske s unificiranim načinom zaprimanja prijava i postupanja po istima te vođenjem jedinstvene evidencije. Formalno Mreža Zelenih telefona je osnovana u rujnu 1999. godine financijskom podrškom AED-a (Academy for Educational Development) od strane sedam udruga zaštite okoliša. To su: Zelena Akcija iz Zagreba, Eko Pan iz Karlovca, Ekološko društvo Žmergo iz Opatije, Zelena Istra iz Pule, Sunce iz Splita, Kap Života iz Gospića, Društvo za zaštitu prirode Slavonije i Baranje iz Osijeka.

Mreža je osigurala jedinstveni telefonski broj za područje cijele Hrvatske 072 123 456 putem kojega građani mogu prijaviti problem u okolišu ili zatražiti informaciju po cijeni lokalnog poziva. Pozivi iz bilo kojeg dijela Hrvatske se preusmjeravaju na najbližu udrugu. Međusobnim dogovorom svaka udruga pokriva županiju u kojoj ima sjedište, a neke od udruga i susjedne županije.

Tako Udruga Sunce pokriva područje Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije.
Pomoć putem Zelenog telefona je potpuno besplatna za sve građane.

Aktivisti i volonteri Zelenog telefona zajedno s građanima djeluju u cilju rješavanja problema najčešće u suradnji s nadležnim institucijama. Do sada je Mreži Zelenih telefona prijavljeno oko 30.000 slučajeva, što pokazuje da se građani svjesno odnose prema okolišu i da su prepoznali kvalitetu rada Zelenih telefona koja se očituje u ispunjavanju očekivanja. Istraživanje je pokazalo da je 49% prijavljenih slučajeva uspješno riješeno.

U okviru projekta „Partnerstva za okoliš“ proveli smo istraživanje i prikupili podatke o radu Zelenog telefona u  središtima Zelenog telefona u cijeloj Hrvatskoj za razdoblje 2014. i 2015. godine.  Istraživanje nam daje uvid u kategorije prijava koje su najčešće, postotak uspješno riješenih prijava, identificirane probleme  u suradnji s nadležnim institucijama i ostale zanimljive i korisne podatke o radu Zelenog telefona.