Gradski vijećnici izgubljeni na Marjanu?

Povodom članka „Ekološka Marjanska Bušta – Nisam uhljeb, imam 6800 kn“ objavljenom u Slobodnoj Dalmaciji, 28.03.2014. u kojem gradski vijećnici Splita prozivaju Srđana Marinića, kao zaposlenika Društva Marjan, smatramo se iz kolegijalnih razloga pozvani reagirati.

Ne ulazeći u to je li Srđan Mladinić kao zaposlenik Društva Marjan i predsjednik Upravnog vijeća Javne ustanove Marjan u sukobu interesa, Udruga Sunce može posvjedočiti o volonterskom angažmanu i entuzijazmu kojim se gosp. Marinić već godinama zalaže za Marjan.

Sunce s gosp. Marinićem surađuje od 2005. godine na nizu aktivnosti koje su povezane s očuvanjem Marjana, ali i zaštitom okoliša u Gradu Splitu općenito. Kada govorimo o Marjanu s većim entuzijastom za njegovo očuvanje nismo se imali priliku sresti. Sve te godine Srđan Marinić se aktivno angažirao volonterski u Udruzi Sunce,  kao građanin pojedinac te kasnije kao član Društva Marjan, uzimajući i koristeći vlastiti godišnji odmor kada su se provodile aktivnosti vezana za očuvanje Marjana.

Smatramo kako njegovo profesionalno angažiranje na očuvanju i upravljanju Park šumom Marjan može samo doprinijeti da se konačno stane na kraj svim uzurpacijama kojima je Marjan već godinama izložen, kao i nedovoljnoj brizi za njegovo održavanje. Na koji način će taj angažman biti proveden, a da se ne smatra sukobom interesa ostavljamo na volju nadležnima. Ono što možemo čista srca posvjedočiti je da ne poznajemo osobu kojoj je više stalo do očuvanja Park šume Marjan.

Za Udrugu Sunce

Gabrijela Medunić – Orlić, izvršna direktorica