Godišnji izvještaj o radu Zelenog telefona – 2013.

Zadovoljstvo nam je što ste i ove godine na web-stranicama Sunca (novim i poboljšanim) potražili Izvještaj o radu Zelenog telefona.

Na samom početku mali podsjetnik na način rada Zelenog telefona. Radnim danom Zeleni telefon radi u vremenu od 08h – 16 h dok putem telefonske sekretarice pozive zaprimamo od 00h – 24h svakog dana. Na zaprimanju i rješavanju slučajeva rade dva diplomirana pravnika Ivana Grubišić i Patricija Granić, te odnedavno i volonterka Andrea Gizdić. Pozivamo Vas stoga da nas i nadalje s povjerenjem nazivate kako bismo vam nastavili pomagati u rješavanju vaših ekoloških problema…

A sada nešto više o strukturi samih poziva!

Tijekom 2013. godine zaprimili smo ukupno 298 slučajeva od čega 210 iz Grada Splita. Prevedeno na jezik brojki u 2013. godini  zaprimili smo ukupno 15 poziva više ili  5,3%, a iz Splita 14 poziva ili 7.1%. Do dana 31. 12. 2012. godine riješeno je ukupno 215 slučajeva ili 72.14% slučajeva, no, neriješeni slučajevi nastaviti će se rješavati u 2014 godini.

Graf_1.png

Grafikon 1. Broj poziva iz Splita u odnosu na ukupni broj poziva u razdoblju prethodne tri godine

Pozivi koji se odnose na otpad i nadalje predstavljaju najveći broj poziva upućenih prema  Zelenom telefonu, dakle, nastavlja se loš trend iz prijašnjih godina.

Graf_2.png

Grafikon 2. Pozivi po kategorijama

Graf_3.png

Grafikon 3. Broj poziva po mjesecima 

Kao i prethodnih godine primjećujemo da najveći broj poziva dobivamo u proljetno ljetnim mjesecima. Tu činjenicu povezujemo s većim boravkom ljudi na otvorenome.

Povodom Dana planeta Zemlje 22.travnja 2013. godine otvorili smo izložbu OKOLIŠ I JA u suradnji s Fotoklubom Split, kojom smo nastojali povezivati čitavu zajednicu oko okolišnih problema, podići ekološku svijest te istražiti i dokumentirati stanje okoliša u Gradu Splitu i razinu kulture urbanog življenja. Izložbu je posjetilo 4416 građana.

Također je povodom Dana planete u suradnji s komunalnim poduzećem Čistoća d.o.o. retiskali letak „Znamo kamo s našim otpadom“ te zajedno s uplatnicama za komunalnu naknadu distribuirali građanima Splita i okolice (ukupno 40.000  komada). U okviru letka istaknute su i informacije o Zelenom telefonu kao servisu koji rješava različite okolišne probleme, uključujući i probleme vezane uz otpad.

U suradnji s komunalnim poduzećem Čistoća d.o.o. organizirali smo i natjecanje za škole pod nazivom „Prije i poslije – učenici za Dan planeta Zemlje“ za najbolji razredni projekt vezan uz tematiku otpada i principe odgovornog postupanja s otpadom smanji, ponovno koristi i recikliraj. U natjecanju je sudjelovalo 11 škola s 18 projekata i 542 uključena učenika. Najuspješniji su kao nagradu dobili Zeleni izlet

Tijekom 2013. godine u suradnji s Gradom Splitom, Infozonom i klubom O’Hara 22. rujna 2013. organizirali smo biciklijadu povodom Europskog dana bez automobila. Ideja o Europskom danu bez automobila nastavak je akcije Svjetski dan bez automobila. Ruta biciklijade se organizirala ulicama  Splita kako bi se ukazalo na potrebu razvoja biciklističke infrastrukture u Gradu Splitu kao i korisnost ovog alternativnog načina prijevoza, ali i na činjenicu porasta broja biciklista u Splitu. Biciklijada je organizirana uz policijsku pratnju i osiguranje cijelom rutom. Start biciklijade bio je ispred zgrade Banovine u 16:00 sati a završila se ispred kluba O’Hara gdje je bio održan prigodni program uz tombolu i projekciju edukativnih filmova. Na biciklijadi je sudjelovalo 100 biciklista.

U okviru drugog Žrnovskog sajma, 22.11.2013.  održali smo predavanje „Kompostiranje“ ,  a u okviru 13. međunarodnog sajma SASO sudjelovali je na okruglom stolu na temu otpada.

Tijekom 2013. godine imali smo 3 gostovanja na Mreži TV, jedno gostovanje na TV Jadran i 1 gostovanje za HRT, zatim nekolicinu gostovanja na radio Splitu, radio Suncu te radio Dalmaciji. Vijesti Zelenog telefona objavljivali su razni portali: Infozona, portal Grada Kaštela, portal music cluba O’Hara. Također su slučajevi Zelenog telefona objavljivani su na našoj službenoj web stranici.

OTPAD – Građani su nas najviše zvali vezano uz informacije o prikupljanju pojedine vrste otpada primjerice; elektroničkog otpada, stare odjeće, automobilskih olupina te prijavu ilegalnih odlagališta otpada. Imali smo i nekolicinu poziva vezanu uz selektivno odlaganje otpada i primjenu novog  Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Čini se da su naši građani sve svjesniji potrebe dobrog gospodarenja otpadom koji nikako da zaživi na ovim prostorima.

RAZNO – Pod rubriku svrstani su pozivi koje ne možemo klasificirati ni pod jednu od predviđenih kategorija te se oni uglavnom odnose na  uređenost  i stanje uređenosti grada.; plakatiranje na nedopuštenim mjestima, na grafite, nedostatak koševa za otpatke, remećenja javnog reda i mira, devastaciju klupica, uriniranje po javnim mjestima, problem javne rasvjete, neuređenosti nekih dijelova grada i sl.

ZELENILO – Za kategoriju zelenila zaprimili smo ukupno 25 poziva ili 9% poziva. Najveći broj opet se odnosi na uređenje javnih gradskih površina za koje građani žele da su uređenije, krnje drvorede koji se ne popunjavaju te netransparentnu sječu stabala. Građani primjećuju da u gradu ima sve manje stabala koja se sijeku radi parkirnih mjesta. Na žalost nije rijetka pojava niti da sami građani uništavaju stabla koja im smetaju iz razno raznih razloga, najčešće parkirnih mjesta ili pogleda.

PROMET – Pozivi vezani uz promet najčešće su vezani uz prometovanje zabranjenim ulicama, parking na zelenim površinama, uklanjanje stupića za zabranu prometovanja, auto olupina, loše stanje pločnika i sl.

ŽIVOTINJE –  Premda se naša Udruga ne bavi životinjama ipak svake godine zaprimimo i nekolicinu poziva koja se odnosi i na tu problematiku. Prošle godine uglavnom su pozivi bili vezani uz gradske mačke o čijem zdravlju i razmnožavanju čini se nitko ne vodi računa, dok one ponekad znaju građanima zadavati probleme.

ZRAK –  U kategoriji zrak najviše poziva se odnosilo na zagađenje zraka opasnim dimom sa zapaljenih odlagališta otpada.

BUKA – Prijave na buku uglavnom se odnose na buku iz prometa, ali i na buku iz kafića u ljetnim mjesecima koji često ne poštuju radno vrijeme i dopuštene razine buke.

Tijekom 2013-te godine imali smo praktikante iz Kemijsko-tehnološke škole na stručnoj praksi, obilazili smo i fotografirali mnoge lokacije, razgovarali s mnogim ljudima, primjetni mnogo promjena na bolje u našem gradu, radili s volonterima…bilo je dinamično i zanimljivo..

Radujemo se još jednoj novoj Zelenoj godini……