EkoPartner iznajmljivači odgovorno u novu sezonu!

Priprema za turističku sezonu traje čitavu godinu. Naročito za male turističke objekte i ruralna gospodarstva koja žele u svoju praksu uvesti ekološku dimenziju održivosti i očuvanja okoliša. Budući da turisti sve više i više brinu o održivosti i traže smještaj koji je okolišno odgovoran, Udruga Sunce je osmislila program okolišno odgovornog upravljanja malim turističkim objektima EkoPartner. Time se u Hrvatskoj potiče uvođenje ekološke prakse u objekte što doprinosi društvenoj i ekonomskoj dobrobiti lokalnih zajednica.
Za naše partnere iznajmljivače s dva jadranska bisera –  Lastova i Dugog otoka organizirana su 3 ciklusa predavanja: o uštedi vode, uštedi električne energije te odvojenom prikupljanju otpada. Nakon javnih predavanja o uštedi vode i subvencije perlatora u suradnji s tvrtkom Preval, naši partneri iznajmljivači saznali su, u suradnji s tvrtkom Mark2, kako uštedjeti električnu energiju putem led rasvjete. Budući da se odvojenim prikupljanjem otpada kompostiranjem smanji ukupna količina otpada od 30 do 40 posto, posljednji ciklus predavanja bio je posvećen toj tematici.
Prva generacija partnera iznajmljivača završila je edukaciju te gradi imidž okolišno odgovornog turističkog objekta. Deset ekopartnera s Lastova i deset s Dugog otoka u svojim je apartmanima unaprijedilo ponudu, smanjilo troškove poslovanja, a istovremeno doprinijelo zaštiti okoliša i prirode. Sigurni smo kako će se dobra suradnja i nove edukacije nastaviti i u budućnosti.
Projekt EkoPartner tu ne staje! Sljedeći korak je proširenje članstva i organizacija predavanja na otoku Visu te u Splitu.
Sve zainteresirane iznajmljivače ovom prilikom pozivamo da se učlane u EkoPartner i tako postanu naši partneri u zaštiti okoliša. Više o EkoPartneru pročitajte ovdje, pratite Facebook stranicu ili nam se obratite na [email protected]Aktivnosti Eko-partner projekta financirane su kroz projekt SEA Med – Mala darovnica i Fonda za zaštitu okoliša.