Drugi ciklus radionica za izradu Plana upravljanja

U svrhu izrade Plana upravljanja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima  Splitsko-dalmatinske županije unutar projekta „Priroda Dalmacije”, Udruga Sunce je u proteklom razdoblju nastavila s organizacijom radionica kako bi se osiguralo uključivanje relevantnih dionika i zainteresirane javnosti u sam proces izrade Plana.
Tijekom travnja 2015. održan je drugi ciklus radionica na ponovljenim lokacijama u Imotskom, Omišu, Sinju, Nerežišću i Hvaru. Na pet organiziranih radionica sudjelovalo je ukupno 61 osoba iz raznih institucija, udruga kao i zainteresirani građani, a najveći odaziv zabilježen je u gradu Omišu. Sudionici su upoznati sa dosadašnjim rezultatima prethodnog kruga radionica te predloženom strukturom Plana.
Tijekom radnog dijela doprinosom svih sudionika izrađeni su prijedlozi aktivnosti koje je potrebno provesti tijekom sljedećih 10 godina u svrhu postizanja zadanih ciljeva zaštite te moguća suradništva.
Predloženo je unaprijeđenje suradnje s Javnom ustanovom kroz niz aktivnosti poput interpretacije prirodne i kulturne baštine, zajedničkog nadzora zaštićenih područja, organizacije zajedničkih akcija čišćenja, edukacije i informiranja lokalnog stanovništva s posebnim naglaskom na školsku djecu.
Dobre prakse upravljanja ukazuju na potrebu planirane i stalne suradnje i koordinacije svih dionika, ali i institucija koje dijele nadležnost s Javnom ustanovom pri upravljanju i gospodarenju vrijednostima zaštićenih područja.