Aplikacija za monitoring otpada – CroSeaCleanApp, dodatna vrijednost ekološkim akcijama

croseacleanapp-monitoring-otpada

U razdoblju od 5. do 7. studenog 2021. godine u organizaciji Ureda za transfer tehnologije Sveučilišta u Splitu, ICT županije i Studentskog poduzetničkog inkubatora, uz potporu Europske poduzetničke mreže, održano je 6. po redu natjecanje Ocean Hackathon®. Osim u Splitu, natjecanje se istovremeno odvija na 5 kontinenata u 18 svjetskih gradova, a glavni organizator je Campus mondial de la Mer iz Bresta.

Ocean Hackathon® je natjecanje u kojem timovi sastavljeni od natjecatelja iz različitih strukovnih područja, razvijaju inovativne ideje koristeći se digitalnim podatcima s ciljem rješavanja izazova ili potrebe, bilo kojeg korisnika mora i obalnog područja.

Prilikom prijave, natjecatelji navode izazov ili potrebu koju su prepoznali i za koju planiraju uz pomoć tima, pronaći rješenje. S ciljem razvoja novog proizvoda i usluge, testiranja inovativnog koncepta i dijeljenja znanja o morima i oceanima, timovi tijekom 48 sati osmišljavaju rješenje za prijavljene izazove ili probleme.

Na natjecanje, Udruga Sunce prijavila je izazov s ciljem razvijanja aplikacije za monitoring, odnosno popisivanje morskog otpada s plaža.

Drugi izazov prijavio je Institut za oceanografiju i ribarstvo s ciljem izrade web aplikacije za prikupljanje podataka ronilačkim akcijama čišćenja podmorja. Prije samog natjecanja spojili smo izazove u jedan zbog slične tematike, konačnog rezultata i istih ciljanih skupina korisnika, a članovima tima priključile su se studentice Sveučilišnog odjela za studije mora i student FESB-a.

Ovaj tim, osmislio je aplikaciju CroSeaCleanApp koja olakšava unos podataka o sastavu i količini otpada na plažama i u podmorju, sakupljenih prilikom monitoringa otpada, te osvojili 3. mjesto. Istovremeno, u sklopu aktivnosti SEA-EU alijanse, održavalo se SEA-EU Makeathon natjecanje na kojem je naš tim za aplikaciju CRO SEA CLEAN APP osvojio 1. mjesto.

Tijekom natjecanja Udruga Sunce predstavila je Protokol za monitoring otpada na plažama korišten u sklopu projekta LIFE Artina na području Parka prirode Lastovsko otočje, dok je Institut za oceanografiju i ribarstvo predstavio protokol za monitoringa otpada na morskom dnu, koji se koristi tijekom ronilačkih ekoloških akcija.

Protokol za monitoring otpada na plažama ispunjava se na plaži odmah nakon sakupljanja otpada, a sastoji se od osnovnih kategorija kao što su: plastika, guma, tekstil, metal, papri, staklo/keramika i obrađeno drvo.

Unutar svake pojedinačne kategorije uvršteni su i primjeri otpada koji su prema European commission, najučestaliji na plažama. Kao izazov ili potreba za ovo natjecanje, predstavio se problem velikog gubitka vremena i resursa prilikom unosa svakog pojedinačnog predmeta u tablice te ograničeni broj korisnika tj. slaba dostupnost protokola svim zainteresiranim dionicima. Osim toga, ekološke akcije čišćenja obale i ronilačke akcije čišćenja podmorja provode se već dugi niz godina duž naše obale te s njih izostaje vidljivost podataka o prikupljenim količinama i vrsti otpada. Praćenje vrste, količine i lokacije sakupljanja otpada, može ukazati na izvora s kojeg otpad dospijeva u more što je važno prilikom uspostavljanja funkcionalnih sustava upravljanja obalnim područjima.

Po isteku 48-satnog natjecanja i osvajanja 3. mjesta, proizašla je aplikacija CroSeaCleanApp (https://crocleanapp.com) koja omogućuje svim organizacijama civilnog društva monitoring količine i sastava sakupljenog otpada.

Omogućuje znanstvenoj zajednici, obradu i prikupljanje podataka, te temeljem rezultata izradu preporuka kreatorima politika za donošenje mjera s ciljem smanjenja količine morskog otpada.

Aplikacija je namijenjena i svim zainteresiranim volonterima, koji već provode akcije uklanjanja otpada na plažama i u podmorju, jer korištenjem CroSeaCleanApp njihovi napori dobivaju dodatnu vrijednosti.

Udruga za prirodu okoliš i održivi razvoj Sunce namjerava koristiti ovu aplikaciju u provođenju budućih ekoloških akcija, a njezina intenzivnija upotreba planirana je u proljeće 2022. godine, kad u suradnji s tvrtkom Biotherm organizira ekološku akciju naziva Cleaning Sailing race. Simboličnim nazivom ukazati će se na utrku s vremenom koje je potrebno da se ukloni nagomilani otpad iz morskih ekosustava, dok će se posebna pozornost skrenuti na plaže popularne među nautičarima.

Na taj način ukazat će se, osim na problem morskog otpada, na ostale pritiske na okoliš koji su prisutni na područjima s razvijenim masovnim nautičkim turizmom, kao što su sidrenje u livadama cvjetnice Posidonia oceanica, odlaganje otpada s brodica, otpadne vode i niz drugih pritisaka.

Upotrebom aplikacije CroSeaCleanApp prilikom organiziranja ekoloških akcija uklanjanja otpada, stvara se baza podataka o količini i sastavu otpadan koja je do sada izostajala. Provođenjem monitoringa otpada putem aplikacije CroSeaCleanApp, omogućilo bi svim zainteresiranim građanima, da svojim radom i prikupljenim podatcima doprinesu osim čišćem okolišu, kreiranju budućih politika gospodarenja otpadom. Tako bi svaka, hvale vrijedna ekološka akcija, ma koliko god malena bila, imala utjecaj puno širi od samog uklanjanja otpada.

Tagovi: