Osmišljavanje i provedba edukativnih radionica/tribina/edukacija o gospodarenju otpadom, Grad Trogir

odgovorno-gospodarenje-otpadom-plastično-nije-fantastično-trogir

Sunce provodi uslugu Osmišljavanje i provedba edukativnih radionica/tribina/edukacija o gospodarenju otpadom za Grad Trogir.

Svrha usluge je educirati građane Trogira o pravima, primjerima dobre prakse te naučiti ih kako stvoriti rješenja za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom s naglaskom na principe smanji i ponovno koristi.

Usluga uključuje:

– Provedbu tri participativne tribine za građane. Tribine uključuju teme zakonodavnog okvira i sustava gospodarenja otpadom u RH, pregled mjera i preporuka za suzbijanje količine otpada i edukaciju o pravilnom odvajanju otpada s naglaskom na principe smanji i ponovno koristi.

– Provedbu 10 radionica za predškolski uzrast i učenike osnove škole u Trogiru. Na radionicama se koriste participativne metode podučavanja za teme smanjenja stvaranja otpada i odvajanja biooptada – kompostiranja i pravilnog odvajanja ostalih vrsta otpada.

– Provedbu tribine o gospodarenju otpadom za ugostitelje koji djeluju na području stare jezgre Trogira.

Naručitelj usluge: Grad Trogir

Trajanje usluge: 1. ožujka – 31. svibnja 2023. godine

Voditeljica usluge: Tea Kuzmičić Rosandić, mag. biol. et oecol.
Voditeljica projekata/Stučna suradnica edukatorica
E-mail: [email protected]

Povezane vijesti

Otpad – odgovornost svakog građanina za zdravu budućnost grada (2023)