Udruga Sunce počinje djelovati kao potporna organizacija za međunarodne volontere u programu Europske snage solidarnosti

Od 2016. godine Udruga Sunce svake godine ugošćuje međunarodne volontere u sklopu progrâma financiranih od strane Agencije za mobilnost i programe EU: Europska volonterska služba (EVS) te, kasnije, Europske snage solidarnosti (ESS). Međutim, od 2020. godine Sunce započinje dodatnu ulogu potporne organizacije u programu ESS što znači da, osim udomaćivanja međunarodnih volontera, sada može i slati zainteresirane hrvatske volontere na volontersku službu od 2-12 mjeseci u razne europske države.

Cilj volonterskih projekata u sklopu ESS programa je pružiti mladima priliku da volontiranjem odgovore na važne društvene potrebe i pridonesu osnaživanju zajednica. Na taj se način mladima omogućuje stjecanje korisnog iskustva, vještina i kompetencija za njihov osobni, obrazovni, društveni, građanski i profesionalni razvoj te poboljšava njihova zapošljivost. Volonterski projekti otvoreni su javnim i privatnim organizacijama s važećom Oznakom kvalitete te mladima od 18 do 30 godina koji su registrirani na Portalu Europskih snaga solidarnosti.

Volonterska je služba za sve koji se za nju odluče u okviru ovog programa potpuno besplatna!  Sve troškove financira Europska komisija stoga je volonterima osigurano povratno putovanje, smještaj, hrana, džeparac, viza, jezični tečaj i zdravstveno osiguranje CIGNA u zemlji u kojoj će boraviti. Iznos džeparca i novca za hranu fiksiran je za svaku zemlju koja sudjeluje u programu.

Udruga Sunce kao potporna organizacija u programu ESS pokriva sljedeće uloge:

  • potporu, pripremu i/ili osposobljavanje volontera prije polaska;
  • posredovanje između njih i njihovih organizacija domaćina;
  • pružanje podrške volonterima po povratku sa njihovih aktivnosti u Hrvatsku.

Ukoliko se želite uključiti u program Europskih snaga solidarnosti kao volonter, ili ste pak javna, privatna ili nevladina organizacija zainteresirana za prijavu, provedbu i sudjelovanje u ovom programu, slobodno nam se javite za dodatne informacije na naš mail [email protected].

Tagovi: