Udruga Sunce zapošljava suradnika/cu edukatora/icu

zapošljavamo-sunce

Udruga Sunce Split raspisuje natječaj za radno mjesto:

Suradnik/ica edukator/ica

Prijave s potrebnom dokumentacijom zaprimaju se putem e-maila:  [email protected], a rok za podnošenje prijave je 13.11.2019.

Opis radnog mjesta:

 • osmišljava, organizira i sudjeluje u provedbi edukacijskih projekata i aktivnosti,
 • mentorira volontere edukatore,
 • organizira akcije kao dio projekata/usluga ili zasebne aktivnosti,
 • organizira, priprema i provodi edukacijske aktivnosti za različite ciljane skupine, posebno iz područja Obrazovanja za održivi razvoj i zaštitu okoliša i prirode u odgojno-obrazovnim ustanovama te visoko obrazovnim ustanovama.
 • održava kontakte i uspostavlja nove s odgojno-obrazovnim i visokoobrazovnim ustanovama te nastavnicima i vodi bazu podataka o kontaktima,
 • organizira i sudjeluje u provedbi javnih događanja Udruge (biciklijada, obilježavanja okolišnih datuma, radionice, izložbe i sl.) te priprema izvještaje o provedenom,
 • izrađuje informativno edukativne materijale za korisnike,
 • izrađuje evaluacijske instrumente te provodi obradu rezultata, priprema izvještaje i vodi monitoring i evaluaciju provedenih aktivnosti,
 • prati odgovarajuću stručnu literaturu, primjere dobre prakse i istraživanja vezana za edukaciju,
 • prati politike vezane za obrazovanje za zaštitu okoliša i održivi razvoj na nacionalnoj i lokalnoj razini te sudjeluje u zagovaračkim aktivnostima,
 • priprema relevantne materijale za medije, web stranice Udruge i po potrebi ostale web stranice,
 • sudjeluje u provedbi i razvoju Zelenih izleta Udruge Sunce,
 • blisko surađuje s voditeljima programa i projekata u svrhu prikupljanja i razmjene informacija i materijala za razvoj i provođenje edukativnih projekata i aktivnosti,
 • sudjeluje u razvoju članstva, radu i komunikaciji sa članovima,
 • sudjeluje u aktivnostima organizacijskog razvoja Udruge,
 • provodi ostale zadatke definirane projektima i kroz rad timova, a prema potrebi organizacije.

Uvjeti:

 • VSS prirodnih ili društvenih znanosti
 • iskustvo rada na sličnim poslovima te prethodno iskustvo u provođenju edukacije, naročito djece i mladih,
 • visoka kvaliteta pismenog i usmenog izražavanja, te pismene i usmene argumentacije,
 • izvrsno pismeno i usmeno znanje hrvatskog i engleskog jezika,
 • izvrsno poznavanje rada na računalu,
 • vozačka dozvola B kategorije (aktivan/na vozač/ica).

Prednosti:

Sveučilišna diploma nastavnika prirodnih ili društvenih znanosti ili visoka stručna sprema sa završenim dodatnim pedagoškim psihološkim obrazovanjem.

 • Formalna ili neformalna dodatna edukacija vezana odgoj i obrazovanje za zaštitu okoliša i održivi razvoj,
 • završena edukacija za koordinatora volontera,
 • rad ili volontiranje u sektoru civilnog društva,
 • iskustvo primjene okolišno odgovornih principa u svakodnevnom životu (odvojeno prikupljanje, kompostiranje i dr.),
 • poznavanje tematike zaštite okoliša i prirode,
 • iskustvo rada i/ili poznavanje sektora zaštite prirode i okoliša u Hrvatskoj,
 • poznavanje principa djelovanja i aktera civilnog društva u RH i EU,
 • aktivni ronilac.

 Traženi profil kandidata:

 Interes i senzibilitet za rad s djecom i mladima.

 • Senzibilitet za probleme zaštite okoliša i prirode te visoka motiviranost za angažman u zaštiti prirode i okoliša,
 • spremnost na uvođenje promjena koje rezultiraju većom okolišnom odgovornošću,
 • dobre organizacijske, logističke i operativne vještine,
 • dobre komunikacijske i prezentacijske vještine,
 • komunikativnost, upornost, temeljitost, kreativnost, prilagodljivost okruženju te iskustvo rada s osobama različitih profila.
 • Izrazita spremnost na timski rad, ali i samostalnost u radu, odgovornost i proaktivnost,
 • sposobnost za simultani rad na više tema/projekata,
 • spremnost na prilagodljivost iznenadnim rokovima i fleksibilnost u radnom vremenu,
 • spremnost na učenje i usvajanje novih vještina,
 • ustrajnost i kreativnost u pronalaženju rješenja,
 • spremnost na putovanja u RH i inozemstvo.

Što  nudimo:

Izabrani kandidat/kinja radit će u dinamičnom, kreativnom i fleksibilnom radnom okruženju, uz osobe s dugogodišnjim iskustvom u edukaciji i informiranju javnosti te upravljanju edukacijskim projektima kao i projektima usmjerenim na zaštitu prirode i okoliša. Nudimo mogućnost usvajanja novih znanja i vještina vezanih uz provođenje edukacije za zaštitu okoliša i održivi razvoj, te specifične teme unutar ovog područja (morske ptice, morski otpad i ribarstvo). Odabrani kandidat/kinja će imati mogućnost jačanja znanja i vještina vezanih uz organizaciju javnih akcija i događanja kao i upoznavanje s upravljanjem projektnim ciklusom.  Nadalje, imat će mogućnost umrežavanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini kroz sudjelovanje na treninzima, radnim tijelima, sastancima, radionicama i konferencijama u sektoru odgoja i obrazovanja, zaštite prirode, okoliša i održivog razvoja kao i sektoru civilnoga društva.

S izabranim kandidatom sklopit ćemo ugovor o radu na određeno vrijeme (1 godina) s mogućnošću produženja ugovora. Probni rok je 3 mjeseca.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti

 • Životopis
 • Pismo motivacije do maksimalno 800 riječi, koje sadržava opis dosadašnjeg iskustva, stečenih vještina i znanja relevantnih za navedeno radno mjesto, motiviranosti za rad na ovom radnom mjestu i osobna očekivanja od radnog mjesta i Udruge.

Prijave s navedenom dokumentacijom zaprimaju se isključivo putem e-maila, na adresu [email protected].

Prijave koje ne sadrže navedenu dokumentaciju neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave je 13.11.2019.

Očekivani početak rada je tijekom prosinca 2019.

Postupak odabira kandidata/kinje

Tročlana komisija pročitat će sve zaprimljene prijave i na osnovu procjene njihove kvalitete odabrat će najviše osam kandidata/kinja za ulazak uži krug, s kojima će se provesti razgovori te u slučaju potrebe provesti testiranje. Na osnovu razgovora i rezultata testiranja komisija će odabrati najboljeg kandidata/kinju. Kandidati će o rezultatima natječaja i eventualnom razgovoru biti obaviješteni putem e-maila.

Datum objave natječaja: 05.11.2019.

 

Tagovi: