Zagovaranje održivog gospodarenja otpadom

Otpad je jedan od ključnih problema današnjeg društva. Možemo reći da se razina svijesti društva zapravo ocrtava u načinu na koji ono postupa s otpadom. Problem otpada zapravo izravno odražava potrošački mentalitet koji prevladava u današnjem društvu te je istovremeno poguban za okoliš, a time i za samo društvo.
Stoga je velik dio aktivnosti Sunca usmjeren na postizanje odgovornog i održivog gospodarenja s otpadom.
Kod ključnih dionika i šire javnosti podižemo svijest o važnosti promjene ponašanja svakog pojedinca, organizacije i društva u cilju izbjegavanja i smanjivanja stvaranja otpada te njegova odvojenog prikupljanja i recikliranja.
Jeste li znali da je danas rašireni sustav prikupljanja otpadnog papira putem kartonskih kutija nastao na inicijativu Sunca 2001. godine, a da je kutije dizajnirao prof. Tomislav Lerotić, jedan od osnivača Sunca?
Vodimo se načelom da današnje društvo ne bi smjelo otpad odlagati u okoliš brže nego što ga priroda može razgraditi. Iskorištavanje vrijednih sirovina i njihovo odvojeno prikupljanje nije samo pitanje poštivanja zakonodavstva Hrvatske i Europske unije već pitanje ostvarivanja održivog razvoja i očuvanja planete Zemlje.
Naše aktivnosti usmjerene su na poticanje i omogućavanje primjene principa održivog gospodarenja otpadom u praksi, zagovaranje za unaprjeđenje politika zaštite okoliša na području otpada te edukaciju i informiranje.
CRTICE O OTPADU:
  • Austrija, Belgija i Njemačka recikliraju više od 80% otpadnog stakla!
  • Udio biootpada u komunalnom otpadu iz kućanstva je oko 30%. Umjesto da ga odlažemo na odlagališta doprinoseći na taj način zagađenju i klimatskim promjena moguće ga je kompostirati. Kompostiranjem nastaje humus – korisno gnojivo za vrt.
  • U svijetu postoje gradovi poput San Francisco-a koji recikliraju više od 80% svog komunalnog otpada.
  • Prema direktivama Europske unije države članice moraju do 2020. godine osigurati ponovnu uporabu i recikliranje otpada iz kućanstva u minimalnom udjelu od 50 % cjelokupne mase sakupljenog otpada.
  • Trenutno se na Karepovac dnevno odbacuje 350-400 tona otpada.
  • Svaki građanin Hrvatske godišnje u prosjeku proizvede oko 300 kg otpada.