Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Zagovaranje održivog gospodarenja otpadom

Otpad je jedan od ključnih problema današnjeg društva. Možemo reći da se razina svijesti društva zapravo ocrtava u načinu na koji ono postupa s otpadom. Problem otpada zapravo izravno odražava potrošački mentalitet koji prevladava u današnjem društvu te je istovremeno poguban za okoliš, a time i za samo društvo.
Stoga je velik dio aktivnosti Sunca usmjeren na postizanje odgovornog i održivog gospodarenja s otpadom.
Kod ključnih dionika i šire javnosti podižemo svijest o važnosti promjene ponašanja svakog pojedinca, organizacije i društva u cilju izbjegavanja i smanjivanja stvaranja otpada te njegova odvojenog prikupljanja i recikliranja.
Jeste li znali da je danas rašireni sustav prikupljanja otpadnog papira putem kartonskih kutija nastao na inicijativu Sunca 2001. godine, a da je kutije dizajnirao prof. Tomislav Lerotić, jedan od osnivača Sunca?
Vodimo se načelom da današnje društvo ne bi smjelo otpad odlagati u okoliš brže nego što ga priroda može razgraditi. Iskorištavanje vrijednih sirovina i njihovo odvojeno prikupljanje nije samo pitanje poštivanja zakonodavstva Hrvatske i Europske unije već pitanje ostvarivanja održivog razvoja i očuvanja planete Zemlje.
Naše aktivnosti usmjerene su na poticanje i omogućavanje primjene principa održivog gospodarenja otpadom u praksi, zagovaranje za unaprjeđenje politika zaštite okoliša na području otpada te edukaciju i informiranje.
CRTICE O OTPADU:
  • Austrija, Belgija i Njemačka recikliraju više od 80% otpadnog stakla!
  • Udio biootpada u komunalnom otpadu iz kućanstva je oko 30%. Umjesto da ga odlažemo na odlagališta doprinoseći na taj način zagađenju i klimatskim promjena moguće ga je kompostirati. Kompostiranjem nastaje humus – korisno gnojivo za vrt.
  • U svijetu postoje gradovi poput San Francisco-a koji recikliraju više od 80% svog komunalnog otpada.
  • Prema direktivama Europske unije države članice moraju do 2020. godine osigurati ponovnu uporabu i recikliranje otpada iz kućanstva u minimalnom udjelu od 50 % cjelokupne mase sakupljenog otpada.
  • Trenutno se na Karepovac dnevno odbacuje 350-400 tona otpada.
  • Svaki građanin Hrvatske godišnje u prosjeku proizvede oko 300 kg otpada.