Zagovaranje održivog gospodarenja otpadom

Zagovaranje održivog gospodarenja otpadom
Otpad je jedan od ključnih problema današnjeg društva. Možemo reći da se razina svijesti društva zapravo ocrtava u načinu na koji ono postupa s otpadom. Problem otpada zapravo izravno odražava potrošački mentalitet koji prevladava u današnjem društvu te je istovremeno poguban za okoliš, a time i za samo društvo.
Stoga je velik dio aktivnosti Sunca usmjeren na postizanje odgovornog i održivog gospodarenja s otpadom.
Kod ključnih dionika i šire javnosti podižemo svijest o važnosti promjene ponašanja svakog pojedinca, organizacije i društva u cilju izbjegavanja i smanjivanja stvaranja otpada te njegova odvojenog prikupljanja i recikliranja.
Jeste li znali da je danas rašireni sustav prikupljanja otpadnog papira putem kartonskih kutija nastao na inicijativu Sunca 2001. godine, a da je kutije dizajnirao prof. Tomislav Lerotić, jedan od osnivača Sunca?
Vodimo se načelom da današnje društvo ne bi smjelo otpad odlagati u okoliš brže nego što ga priroda može razgraditi. Iskorištavanje vrijednih sirovina i njihovo odvojeno prikupljanje nije samo pitanje poštivanja zakonodavstva Hrvatske i Europske unije već pitanje ostvarivanja održivog razvoja i očuvanja planete Zemlje.
Naše aktivnosti usmjerene su na poticanje i omogućavanje primjene principa održivog gospodarenja otpadom u praksi, zagovaranje za unaprjeđenje politika zaštite okoliša na području otpada te edukaciju i informiranje.
CRTICE O OTPADU:
  • Austrija, Belgija i Njemačka recikliraju više od 80% otpadnog stakla!
  • Udio biootpada u komunalnom otpadu iz kućanstva je oko 30%. Umjesto da ga odlažemo na odlagališta doprinoseći na taj način zagađenju i klimatskim promjena moguće ga je kompostirati. Kompostiranjem nastaje humus – korisno gnojivo za vrt.
  • U svijetu postoje gradovi poput San Francisco-a koji recikliraju više od 80% svog komunalnog otpada.
  • Prema direktivama Europske unije države članice moraju do 2020. godine osigurati ponovnu uporabu i recikliranje otpada iz kućanstva u minimalnom udjelu od 50 % cjelokupne mase sakupljenog otpada.
  • Trenutno se na Karepovac dnevno odbacuje 350-400 tona otpada.
  • Svaki građanin Hrvatske godišnje u prosjeku proizvede oko 300 kg otpada.
    Tagovi:

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET