Žestoki osvrt na konferenciju o gospodarenju otpadom

kontenjeri-odvojeno-prikupljanje-otpada

S obzirom da najpopularniji tiskani medij u Dalmaciji zbog markentinških odnosa ima zavezane ruke kad su u pitanju kritike nekih privatnih poduzeća, pa su im onda takvi i članci, smatramo se dužnim građanima Splita i okolice pružiti malo manje ružičasti pogled na stavove iznesene tijekom konferencija „Gospodarenje otpadom“.Konferencija je održana u srijedu, 26. studenog 2014. godine na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu u organizaciji Sveučilišta u Splitu i navedenog fakulteta, a uz potporu Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Cilj konferencije bio pružiti uvid u planove implementacije sustava gospodarenja otpadom s naglaskom na područje Splitsko-dalmatinske županije, kao i tretiranje otpada kao vrijedne sirovine.Unutar glavne teme koja se bavi sustavom gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, trebalo se raspravljat o primarnoj selekciji, budućnosti odlagališta, korištenju goriva iz otpada u industriji te o centru za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Udruga Sunce prisustvovala je konferenciji u svojstvu posjetitelja i možemo ustvrditi kako smo odslušali niz izlaganja, međutim nikakva rasprava nam nije omogućena. Posjetitelji među kojima su bili direktori komunalnih tvrtki, pročelnici upravnih odjela za zaštitu okoliša grada i županije, predstavnici gospodarske komore ponovno su odslušali teoriju o odgovornom gospodarenju otpadom pri čemu nisu imali mogućnosti reagiranja, postavljanja konkretnih pitanja, a kroz koje bi se možda i pronašla rješenja za gospodarenje otpadom u Splitsko dalmatinskoj županiji. Drugim riječima sudjelovali smo u klasičnom ex-catedra predavanju bez prava na sudjelovanje.

Tako smo primjerice mogli čuti od gospodina Svena Mullera, direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kako gotovo 80% građana Hrvatske ima omogućenu primarnu selekciju otpada!

Pitamo se zašto se ovakve informacije plasiraju u županiji koja je iznimno neuspješna u odvojenom prikupljanju otpada i gdje još uvijek lokalna uprava nije svjesna obveza koje im je nametnulo zakonodavstvo i EU te mogućih financijskih kazni?

Gotovo svi ostali sudionici zagovarali spaljivanje otpada u spalionicama i cementarama te dobivanje toplinske i električne energiji pri čemu su kao slučajno zaboravili spomenuti i dovoljno naglasiti:
– da cementare za razliku od spalionica nemaju nikakve filtere kojim se zadržavaju teški metali, posebice lako hlapljiva živa te dioksini i furani kao najproblematičnije tvari  u ovim procesima
– da spaljivanjem otpada u cementarama građani neće dobiti grijanje za stanove već će profitirati korporacija, a pritom će najvjerojatnije građanima naplaćivati ovu „uslugu“
– da se spaljivanjem otpada u spalionicama nastaje nusprodukt šljaka koja se ponovno treba odložiti
– da su spalionice kontinuirano trebaju opskrbljivati gorivom te su samim time u opreci se prethodnim prioritetima u gospodarenju otpadom
Irena Relić iz Ministarstva zaštite okoliša na primjedbu kako se poštuju prioriteti gospodarenja otpadom između ostalog i sprječavanje nastanka otpadom ustvrdila je kako je i jedna od primjedbi Europske komisije bila kako nedovoljno pristupamo ovoj mjeri. Sve ovo ukazuje na nerazumijevanje većine izlagača same biti održivog gospodarenja otpadom.
Na okruglom stolu „Budućnost gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji“ organiziranom u okviru konferencije sjedili su svi istomišljenici, a pitanja im je postavljala moderatorica, novinarka Mariola Milardović Perić s gotovo nikakvim poznavanjem složene tematike gospodarenja otpadom što je i sama navela. Ovakav okrugli  stol može se organizirati za šire građanstvo međutim ne i za dionike u gospodarenju otpadom koji su se okupili kao posjetitelji na Konferenciji.  

Interesantno je kako su se izlagači u gotovo svim predavanjima osvrnuli na sudjelovanje i uključivanje javnosti koje su organizatori na ovaj konferenciji vješto izbjegli. Naime, pitanja sudionika zaprimale su hostese na unaprijed pripremljenim obrascima, a na njih se odgovaralo na kraju konferencije nakon pauze kada se većina sudionika kao i novinara već razišla.Također izlagači su davali odgovore na koje nije bilo moguće replicirati tako da se ni po jednom pitanju nije povela rasprava kako je to navedeno u ciljevima konferencije. Obećano je kako će se odgovori moći pronaći na Web stranicama organizatora konferencije, Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije. Odgovori,  međutim do danas nisu osvanuli.

Pitamo se čemu ova promocija spaljivanja otpada u cementarama i kada će netko konačno sjesti i razgovarati s ciljem organiziranja održivog gospodarenja otpadom u Splitsko dalmatinskoj županiji te prestanka neodgovornog zatrpavanja ionako pretrpanog Karepovca.