Završene aktivnosti projekta „Eko zeko i otočić“

Aktivnosti projekta „Eko Zeko i otočić“ došle su svom kraju.  Udruga Sunce je za škole s otoka Šolte, Hvara i Visa organizirala radionice za učenike o zbrinjavanju otpada pod nazivom „Odgovorno stvaranje i postupanje s otpadom“ te „Kompostiranje“.

U samom programu ukupno je sudjelovalo 7 škola: OŠ Grohote, OŠ Hvar, OŠ Ante Anđelinović – Sućuraj, OŠ Petar Hektorović Stari Grad, OŠ Jelsa, OŠ Vis i OŠ Komiža.

Cilj radionica je upoznavanje učenika s problematikom zbrinjavanja otpada, s naglaskom na važnosti odvajanja otpada te osmišljavanju načina promocije odvajanja otpada i recikliranja. Programi su se sastojali od više radionica za učenike i nastavnike te još jedne, posebne radionice za nastavnike.

Same radionice bile su namijenjene djeci nižih i viših razreda osnovnih škola, ali i svim zainteresiranim nastavnicima koji se kroz radionice mogu upoznati s programom, načinima i participativnim metodama rada, a stečeno znanje mogu primijeniti i ponoviti s novim generacijama učenika.

Projekt Eko Zeko i otočić

Cilj samog projekta „Eko Zeko i otočić“ bio je podizanje razine svijesti i znanja među lokalnim stanovništvom i turistima o važnosti održivog gospodarenja otpadom te poticanje preuzimanja odgovornosti i aktivnog sudjelovanja. Radionice za djecu osnovnoškolske dobi samo su jedna od mjera s ciljem poticanja građana na sprječavanje nastanka otpada, kao i odvajanje prikupljenog otpada, kako bi se on mogao ponovno iskoristiti, te poticanje na recikliranje i kompostiranje.

Općina Šolta u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, općinama Jelsa i Sućuraj te gradovima Hvar, Komiža, Stari Grad i Vis zadužena je za provođenje projekta ukupne vrijednosti 532.072,87 kuna, od kojih Europska unija sufinancira iznos od 452.261,93 kuna. Projekt prati ciljeve predviđene unutar Operativnog programa „Konkurentnost i Kohezija 2014-2020.“ koji se odnose na zaštitu okoliša i održivost resursa (Prioritetna os 6). Upravljačko tijelo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Posredničko tijelo razine I je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a Posredničko tijelo razine II je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Tagovi: