Zapošljavamo na radno mjesto: Asistent/ica u Odjelu za financije, organizaciju i administraciju

Sunce-zaposlenje-asistent

Pridružite se uspješnom timu Sunca, jednoj od vodećih organizacija za zaštitu prirode i okoliša u Hrvatskoj te doprinesite zaštiti okoliša i očuvanju prirode na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, raspisuje

Natječaj za radno mjesto

Asistent/ica u Odjelu za financije, organizaciju i administraciju

Sunce je nevladina organizacija koja se zauzima za povećanje standarda i unapređenje sustava zaštite okoliša i prirode, potiče uključivanje i sudjelovanje javnosti te zagovara stvaranje odgovornog društva svjesnog povezanosti ljudi i prirode.

Opis radnog mjesta

Radni odnos s punim radnim vremenom na određeno vrijeme od 12 mjeseci (probni rad 6 mjeseci) s mogućnošću produženja ugovora.

Radno mjesto uključuje:

 • praćenje financijskih, pravnih i poreznih aspekata u poslovanju udruga;
 • obavljanje redovnih financijskih poslova (provjera i plaćanje računa, obračun putnih naloga, plaće itd.);
 • sudjelovanje u praćenju i  komunikaciji putem info e-adrese vezano za financijska pitanja;
 • pripremu financijske dokumentacije za knjigovodstveni servis (usluge i projekti) i pojedine donatore;
 • administraciju organizacijskih aktivnosti (različite evidencije – rada, godišnjih odmora, automobila, uredskih troškova, žiro-računa itd.);
 • provođenje poslova održavanja ureda i opreme (uključuje inventuru i zaštitu na radu);
 • pomoć u sastavljanje mjesečnih, kvartalnih i godišnjih financijskih izvještaja druge vrste;
 • pomoć u sastavljanju dokumentacije o ljudskim resursima (matična knjiga zaposlenika, ugovori i aneksi o radu, statistike o radu zaposlenika, stimulacije itd.);
 • praćenje provedbe ugovora jednostavnijeg tipa vezano za administrativno-financijske aspekte;
 • obradu i arhivu podataka, dijeljenje informacija među zaposlenicima te obavljanje drugih pomoćnih poslova;
 • provedbu ostalih zadataka određenih unutar Odjela, prema potrebi organizacije;
 • sudjelovanje u pripremi financijsko-administrativne dokumentacije u svrhu prijave na natječaje za projekte i usluge;
 • pružanje administrativno-financijske podrške u organiziranju i izvedbi aktivnosti iz djelokruga rada drugih odjela;
 • odgovornost za izvršavanje različitih financijsko-administrativnih zadataka vezanih za projekte;
 • pomoć u pripremi financijskih izvještaja;
 • pomoć stručnom suradniku u koordiniranju rada volontera u Odjelu;
 • po potrebi i mogućnostima pomoć u nabavi i logistici za druge odjele;
 • sudjelovanje na radionicama strateškog planiranja organizacije; razvoja odjela i po potrebi radionicama/sastancima vezanima za izradu operativnih planova i programskog operativnog plana;
 • sudjelovanje u radu horizontalnih timova unutar organizacije i provedbi logističkih poslova za potrebe rada timova;
 • pomoć voditelju odjela / višem stručnom suradniku  u provedbi aktivnosti odjela.

Koga tražimo?

Uvjeti:

 • VSS/VŠS ekonomskog usmjerenja;
 • odlično poznavanje rada na računalu (MS Office) te posebno MS Excela;
 • izvrsne organizacijske vještine, pouzdanost, točnost i sistematičnost;
 • izvrsno pisano i usmeno znanje engleskog jezika.

Prednosti:

 • iskustvo rada i/ili volontiranja u civilnom sektoru;
 • poznavanje principa okolišno-odgovornog ponašanja;
 • vozačka dozvola B kategorije.

Traženi profil kandidata:

 • osjetljivost na pitanja zaštite okoliša, očuvanja prirode i održivog razvoja;
 • spremnost na učenje i usvajanje novih znanja i vještina;
 • dobre organizacijske, logističke i operativne vještine;
 • dobre komunikacijske vještine;
 • komunikativnost, upornost, strpljivost, temeljitost, kreativnost, prilagodljivost okruženju te iskustvo rada s osobama različitih profila;
 • izrazita spremnost na timski rad, ali i samostalnost u radu, odgovornost i proaktivnost;
 • sposobnost za simultani rad na nekoliko projekata;
 • spremnost na prilagodljivost iznenadnim rokovima i fleksibilnost u radnom vremenu;
 • ustrajnost i kreativnost u pronalaženju rješenja;
 • spremnost na uvođenje promjena koje rezultiraju većom okolišnom odgovornošću;
 • spremnost na putovanja u RH i inozemstvo.

Što mi nudimo?

Odabrani kandidat/kinja radit će s osobama s višegodišnjim iskustvom rada na financijsko-administrativnim te računovodstveno-knjigovodstvenim poslovima u neprofitnim organizacijama.

Budućem djelatniku/ici nudimo:

 • mogućnost usvajanja specifičnih znanja i vještina u računovodstvu neprofitnih organizacija;
 • stjecanje iskustva rada u civilnom sektoru;
 • mogućnost usvajanja znanja i vještina u izvještavaju EU projekata te projekata koje financiraju međunarodne organizacije, državni/županijski i/ili gradski proračun te od ostale pravne osobe;
 • mogućnost usavršavanja i sudjelovanja na aktivnostima poput treninga, radionica i seminara u RH i EU;
 • dinamično i poticajno radno okruženje;
 • mogućnost sudjelovanja u kreiranju pozitivnih društvenih promjena.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis na hrvatskom jeziku
 • pismo motivacije – na hrvatskom jeziku do maksimalno 1000 riječi, koje sadržava opis dosadašnjeg iskustva, stečenih vještina i znanja relevantnih za navedeno radno mjesto, motiviranosti za rad na ovom radnom mjestu i osobna očekivanja od radnog mjesta i organizacije.

Prijave s navedenom dokumentacijom zaprimaju se isključivo putem e-maila na adresu [email protected].

Rok za podnošenje prijave je 10. 6. 2024.
Očekivani početak rada je u srpnju 2024.

Postupak odabira kandidata/kinje: 

Komisija će pročitati sve zaprimljene prijave i na osnovu procjene njihove kvalitete odabrat će maksimalno osam kandidata/kinja za ulazak u uži krug s kojima će provesti testiranje, a potom i razgovore. Na osnovu razgovora i rezultata testiranja komisija će odabrati najboljeg kandidata/kinju. Kandidati će o rezultatima natječaja i mogućem razgovoru biti obaviješteni putem e-maila.

Datum objave natječaja: 23. 5. 2024.

Tagovi: