Tražimo Volontera/ku edukator/icu na projektu Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! – programi društveno korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj

Zanima te projekt management i upravljanje projektnim ciklusom, motiviran/a si za stjecanje iskustva rada na EU projektima, zainteresiran/a si za odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, prirodu i okoliš, voliš raditi s mladima? Udruga Sunce Split otvara natječaj baš za tebe!

Tražimo Volontera/ku edukator/icu na projektu Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! – programi društveno korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj

Rok za prijavu: 14.01.2019.

Potrebni dokumenti: životopis i motivacijsko pismo Mail za prijavu: [email protected]

Mjesto rada: Prostorije Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce,Obala HNP 7/III. Prostorije Ekonomskog fakulteta u Splitu, Cvite Fiskovića 5. Prostorije Kemijsko tehnološkog fakulteta u Splitu, Ruđera Boškovića 35. Prostorije Pravnog fakulteta u Splitu, Domovinskog rata 8. Prostorije Filozofskog fakulteta u Splitu, Sinjska 2.

Odgovornosti i dužnosti volontera/ke:

 • Sudjelovanje u pregledu postojećih materijala za društveno korisno učenje.
 • Organiziranje i sudjelovanje na uvodnoj radionici programa društveno korisnog učenja.
 • Sudjelovanje na radionici za osnaživanje i jačanje motivacije.
 • Ko-mentoriranje studenata uključenih u program društveno korisnog učenja.
 • Sudjelovanje na predavanjima vezanim uz specifične teme u zaštiti okoliša i prirode te razvoju civilnoga društva.
 • Sudjelovanje u ostalim edukacijskim aktivnostima Udruge Sunce u svrhu stjecanja specifičnih znanja i vještina i pružanja logističko organizacijske potpore.
 • Sudjelovanje u edukacijama u nacionalnim i međunarodnim organizacijama ukoliko se ukaže mogućnost odlaska na iste.
 • Aktivnosti distribucije promotivnih materijala.
 • Organizacijsko logistički poslovi vezani uz ostale aktivnosti na projektu.
 • Administrativni poslovi, unos i obrada podatak i sl.

Potrebne kvalifikacije volontera/ke:

 • Student ili VSS
 • Spremnost na učenje, razvoj novih kompetencija i vještina.
 • Inicijativa i poduzetni duh.
 • Odgovornost i samostalnost u radu, proaktivnost, ali i spremnost na timski rad.
 • Komunikacijske i organizacijske vještine.
 • Kvaliteta i jasnoća pismenog i usmenog izražavanja.
 • Interes, razumijevanje i sposobnost komuniciranja.
 • Spremnost na prilagodbu rokovima, različitim poslovima i radnom okruženju.
 • Spremnost te interes za učenje i razumijevanje sustava i djelovanja civilnog društva u RH i EU.

Potrebna predanost (po tjednu odnosno sukladno prirodi volonterske pozicije):

 • Volonterski program zamišljen je kao dugotrajno volontiranje. Svaki volonter/ka volontirati će redovito i kontinuirano, u razdoblju od tri mjeseca tijekom jednog semestra akademske godine, bez prekida, na tjednoj osnovi 10 sati tjedno ovisno o dinamici aktivnosti. Upravo zbog prirode ove volonterske pozicije koja uključuje i sustavnu edukaciju volontera o zaštiti okoliša i održivom razvoju nužno je osigurati dugotrajno volontiranje.

Opis edukacije koju će dobiti volonter/ka:

 • Upoznavanje s Udrugom Sunce; misijom, vizijom i ciljevima organizacije, ulogom i načinima djelovanja civilnoga društva općenito, te posebno ulogom i načinima djelovanja okolišnih organizacija civilnoga društva.
 • Upoznavanje s uvjetima volontiranja i aktivnostima koje će obavljati kroz upoznavanje volontera/ke sa zakonodavnim okvirom o volonterstvu.
 • Stručna pomoć i podršku tijekom volontiranja povezana s tematikom zaštite okoliša i održivog razvoja te s participativnim metodama edukacije i programima društveno korisnog učenja.
 • Edukacija osnaživanju i jačanju motivacije. Sudjelovanje na jednodnevnoj radionici u okviru projekta.
 • Edukacija za volontera edukatora. Sudjelovanje na edukacijskim aktivnostima Udruge Sunce s korisnicima.
 • Edukaciju o društveno korisnom učenju, kroz sudjelovanje na radionicama za studente i uključivanje u programe društveno korisnog učenja.

Korist koju volonter/ka dobiva od volontiranja:

 • Stjecanje znanja i vještina za volontera edukatora Udruge Sunce te posljedično i mogućnosti za buduću suradnju na edukacijskim aktivnostima.
 • Potvrda o volontiranju.
 • Izdavanje potvrde o kompeticijama stečenim kroz volontiranje.
 • Sudjelovanje u edukacijama u nacionalnim i međunarodnim organizacijama ukoliko se ukaže mogućnost odlaska na iste.
 • Putni troškovi i ostali troškovi ukoliko ih bude.

Praćenje rada i evaluacija

Sastanci s ciljem praćenja rada održavat će se dva puta mjesečno, a refleksija će se provoditi jednom tjedno s ciljem razgovora o obavljenim zadacima te mogućim poteškoćama u provedbi. Na kraju volonterskog programa s volonterom će se provoditi evaluacija preko evaluacijskog listića kako bi vidjeli njegov razvoj na području zaštite okoliša i održivog razvoja. Isto tako volonter će tijekom trajanja programa voditi osobni dnevnik učenja kako bi pratio svoj osobni razvoj. Rezultati će se mjeriti u odnosu na zadane/dogovorene poslove u pismenom obliku, te na kraju volonterskog angažmana i kroz Potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje.

Koordinatorica volontera/ki:

 • Miranda Šimac, suradnika edukatorica i koordinatorica volontera Udruge Sunce.
 • Mail: [email protected]
 • Mob: + 385 98 7450 87

Tagovi: