Svečana dodjela potvrda studentima Ekonomskog fakulteta uključenim u program duštveno korisnog učenja

Na Ekonomskom fakultetu u Splitu u srijedu 22.01.2017. godine održana je svečana dodjela potvrda studentima koji su sudjelovali u programu društveno korisnog učenja u sklopu EU projekta Odgovorno za prirodu tijekom akademske godine 2015./2016.

Ovaj dvogodišnji projekt provodi se u partnerstvu Udruge Sunce i Ekonomskog fakulteta u Splitu još od studenog 2015. godine. U međuvremenu je Udruga Sunce postala prihvatna organizacija za stručnu praksu studenata Ekonomskog fakulteta kao jedini poslodavac iz civilnog sektora.

Ukupno je 30 studenata i 5 profesora sudjelovalo u programu društveno korisnog učenja u okviru projekta „Odgovorno za prirodu“ na sljedećim aktivnostima:

 1. grupa
 • studentice: Maja Crnogorac, Dijana Ravlić, Matea Šimunac
 • kolegij: Ekonomika okoliša
 • aktivnosti: pregled Web stranica 46 javnih ustanova  za zaštićena područja u Hrvatskoj putem strukturiranog  upitnika, obrada podataka i prezentacija rezultata studentima kolegija Ekonomika okoliša
 1. grupa
 • studenti: Sanja Ozić-Paić, Miro Marasović, Bruno Radan
 • kolegiji: Upravljanje marketingom neprofitnih i javnih organizacija i Marketinška komunikacija
 • aktivnosti: izrada Plana integrirane marketinške komunikacije za Park-šumu Marjan i  Marketinškog plana za Park-šumu Marjan; predstavljanje planova studentima, nastavnicima te predstavnicima Udruge Sunce i Društva Marjan
 1. grupa
 • studentica: Gabi Kamber
 • kolegij: Diplomski rad
 • aktivnosti: određivanje rekreativne vrijednosti Park-šume Marjan primjenom metode troškova putovanja
 1. grupa:
 • studenti: Torić Ivana, Barać Mihaela, Budimir-Bekan Ante, Ćurčin Natalija, Drnas Natko, Duvnjak Ana, Farac Lucija, Gančević Igor, Karalić Maja, Kovačević Ana, Matković Dražica Tamara, Matulić Ana, Pašalić Petra, Pavičin Martina, Perica Josipa, Rakuljić Ivana, Razmilović Matea, Rejo Ante, Strizrep Andrea, Tičinović Ana, Tomaš Ljubica, Travizi Ante, Žaja Tihana
 • kolegij: Turizam okoliša
 • aktivnosti:  anketiranje posjetitelja u PŠ Marjan u okviru primjene metode troškova putovanja

Projekt  ima za cilj doprinijeti povećanju razine transparentnosti i efikasnosti u upravljanju prirodnim resursima u Hrvatskoj.

Tagovi: