Sunce zapošljava: Voditelj/ica projekata u Odjelu edukacije

Radni odnos s punim radnim vremenom na određeno vrijeme od 24 mjeseca (probni rad 3 mjeseca) s mogućnošću produženja ugovora.

OPIS RADNOG MJESTA

Upravljanje i sudjelovanje u projektima s tematikom edukacije djece i mladih

 • Upravlja i sudjeluje u provedbi aktivnosti projekata, odgovara za monitoring i procjenu postignuća u skladu s planom provedbe aktivnosti i indikatorima, upravlja proračunom i vremenskim planom provedbe projekata.
 • Planira tekuće troškove u skladu s projektnim aktivnostima u suradnji s voditelj/icom odjela.
 • Odgovara za administriranje projekata i projektnu dokumentaciju.
 • Redovito komunicira s vodećim i ostalim partnerima i donatorima te priprema projektne narativne i financijske izvještaje u suradnji s projektnim timom i Voditeljicom financija.

Upravljanje timom

 • Osigurava optimalnu upotrebu resursa (ljudskih, financijskih, materijalnih i informacijskih)  potrebnih za provođenje projekata.
 • Koordinira projektni tim/projektne timove, održava redovite sastanke timova/suradnika i volontera te raspoređuje zadatke.
 • Prema potrebi sudjeluje u evaluaciji rada članova tima na projektima.
 • Redovno daje povratne informacije o statusu projekata te učinku projektnog tima i/ili članova projektnog tima voditelju/ici odjela.
 • Mentorira članove tima/suradnike, volontere na projektima koje vodi te studente uključene u program društveno korisnog učenja

Komunikacija

 • Komunicira i surađuje s lokalnim, nacionalnim i međunarodnim dionicima i projektnim partnerima na pitanjima vezanim uz edukaciju za zaštitu okoliša, volontiranje i civilno društvo.
 • Planira i provodi komunikacijske aktivnosti povezane s projektima koje vodi u suradnji s Voditeljicom komunikacija, sukladno izrađenim komunikacijskim planovima.
 • Organizira i sudjeluje u javnim izlaganjima (okrugli stolovi, tribine, seminari, radionice itd.) u sklopu projekata i za potrebe organizacije.
 • Usko surađuje i komunicira sa relevantnim nacionalnim i međunarodnim mrežama, kao i organizacijama/institucijama u RH i inozemstvu (djeca i mladi, razvoj volonterstva)

Zagovaranje

 • Koordinira i sudjeluje u izradi nacrta službenih očitovanja (position statement-a) i stavova o politikama (policy paper-a) posebno vezanim uz edukaciju za okoliš i održivi razvoj u bliskoj suradnji s voditeljicom odjela te voditeljicom komunikacija.
 • Komunicira službena očitovanja i stavove Sunca vezane uz edukaciju za okoliš i održivi razvoj prema relevantnim ciljanim skupinama (donositeljima odluka, medijima, javnosti, ključnim dionicima i dr.).
 • Sudjeluje u komentiranju zakonodavstva, politika, planova i strategija koji su direktno vezani uz edukaciju za okoliš i održivi razvoj i/ili odgojno-obrazovni i/ili visokoobrazovni sustav i/ili razvoj volonterstva  te u komentiranju zakonodavstva, politika, planova i strategija koji nisu direktno vezani uz ove teme, ali ih u pojedinim dijelovima obrađuju.   
 • Prati utjecaj zagovaračkih aktivnosti Udruge vezanih uz edukaciju za okoliš i održivi razvoj i/ili odgojno-obrazovni i/ili visokoobrazovni sustav i/ili razvoj volonterstva  (sudjelovanja na javnim raspravama i u formalnim i neformalnim radnim skupinama, sastancima i komunikaciji s predstavnicima javnih vlasti, komunikacijskim kampanjama vezanim uz pojedine stavove i teme te medijskim objavama) te izrađuje preporuke za unaprjeđenje u bliskoj suradnji s voditeljima odjela te voditeljicom komunikacija.
 • Prati stručnu literaturu, primjere dobre prakse, istraživanja i zakonodavstvo na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini vezano uz edukaciju za okoliš i održivi razvoj i volontiranje.
 • Sudjeluje u aktivnostima Odjela edukacije te razmjenjuje informacije s projektnim timovima drugih odjela, posebice vezane uz teme na kojima radi.

Prikupljanje sredstava

 • Predlaže i planira nove projekte i njihov razvoj te sudjeluje u izradi projektnih prijedloga i prikupljanju sredstava u koordinaciji s voditeljicom odjela.

UVJETI

 • VSS prirodnog ili društvenog smjera.
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima vođenja projekata i vođenja timova.
 • Dobre komunikacijske i prezentacijske vještine.
 • Kvaliteta pismenog izražavanja, pismene i usmene argumentacije.
 • Izvrsno pismeno i usmeno znanje engleskog jezika.
 • Izvrsne organizacijske vještine, pouzdanost, točnost i sistematičnost.
 • Izvrsno poznavanje rada na računalu.
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivan/na vozač/ica).

PREDNOSTI

 • Znanje i razumijevanje tematike odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj.
 • Iskustvo u provedbi edukacijskih aktivnosti.
 • Iskustvo rada i/ili volontiranja u civilnom sektoru, upoznatost s djelovanjem organizacija civilnoga društva u RH i EU.
 • Visoka motivacija za rad u području edukacije za okoliš i održivi razvoj.
 • Iskustvo u pisanju projekata i prikupljanju sredstava.
 • Međunarodno akademsko iskustvo i/ili iskustvo rada s međunarodnim organizacijama i institucijama.

TRAŽENI PROFIL KANDIDATA

 • Sposobnost inovativnog/ kreativnog razmišljanja.
 • Odgovornost, proaktivnost i samostalnost u radu, ali i spremnost na timski rad.
 • Sposobnost za simultani rad na više tema/projekata.
 • Spremnost na rad na terenu, povremena putovanja te prilagodljivost iznenadnim rokovima, različitim poslovima i radnom okruženju.
 • Spremnost na učenje i usvajanje novih vještina.

ŠTO MI NUDIMO

Odabrani kandidat/kinja surađivati će s osobama s višegodišnjim iskustvom u edukaciji djece i mladih za okoliš i održivi razvoj, edukacijama i informiranju javnosti te upravljanju projektima i prikupljanju sredstava.

Budućem djelatniku/ici nudimo:

 • dinamično i poticajno radno okruženje,
 • mogućnost sudjelovanja u kreiranju pozitivnih društvenih promjena,
 • mogućnost usvajanja novih znanja i vještina vezanih uz edukaciju za okoliš i održivi razvoj, 
 • mogućnost usavršavanja, jačanja znanja i vještina kroz suradnju s brojnim nacionalnim i međunarodnim dionicima, sudjelovanje u radu mreža te sudjelovanje na aktivnostima poput treninga, studijskih putovanja, radionica i seminara u RH i inozemstvu,
 • mogućnost aktivnog sudjelovanja u radnim tijelima, sastancima u sektoru odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj, kao i sektoru civilnoga društva u RH i inozemstvu,
 • usavršavanje i jačanje znanja i iskustva u planiranje novih projekata i prikupljanju sredstava.

UZ PRIJAVU NA NATJEČAJ POTREBNO JE PRILOŽITI

 • Životopis – na hrvatskom jeziku.
 • Pismo motivacije – na hrvatskom jeziku do maksimalno 1000 riječi, koje sadržava opis dosadašnjeg iskustva, stečenih vještina i znanja relevantnih za navedeno radno mjesto, motiviranosti za rad na ovom radnom mjestu i osobna očekivanja od radnog mjesta i organizacije.


Prijave sa navedenom dokumentacijom se zaprimaju isključivo putem e-maila na adresu [email protected].

Rok za podnošenje prijave je 15. siječnja 2024.  

Početak rada je u veljači/ožujku 2024.


POSTUPAK ODABIRA KANDIDATA/KINJE 

Komisija će pročitati sve zaprimljene prijave i na osnovu procjene njihove kvalitete

odabrati će maksimalno do 8 kandidata/kinja za ulazak u uži krug, a s kojima će se provesti razgovori te u slučaju potrebe provesti testiranje. Na osnovu razgovora i rezultata testiranja komisija će odabrati najboljeg kandidata/kinju. Kandidati će o rezultatima natječaja i eventualnom razgovoru biti obaviješteni putem e-maila.

DATUM OBJAVE NATJEČAJA: 27.12.2023.