Sunce poziva volontere i volonterke

NATJEČAJ ZA VOLONTERA EDUKATORA

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce

Rok za prijavu:

Otvoreni natječaj. Pristigle prijave razmatrat će se krajem svakog mjeseca. Svi prijavljeni kandidati bit će kontaktirani putem e-maila.

Program za volontera edukatora zamišljen je kao dugotrajno volontiranje. Svaki volonter/ka volontirat će redovito i kontinuirano, u razdoblju od tri mjeseca tijekom jednog semestra akademske godine, bez prekida, s ciljem stjecanja 100 volonterskih sati, a što je procijenjeni broj sati iskustva potrebnog za samostalno provođenje pojedinih edukacijskih aktivnosti u Udruzi Sunce.

Odgovornosti volontera/volonterke:

 Pregled postojeće stručne literature vezane uz participativne metode učenja, te odgoj i obrazovanje za zaštitu okoliša i održivi razvoj.

 • Ko-mentoriranje studenata uključenih u program društveno korisnog učenja.
 • Organizacijsko logistički poslovi vezani uz organizaciju edukacijskih aktivnosti.
 • Distribucija promotivnih materijala.
 • Administrativni poslovi, unos i obrada podataka i sl.
 • Organizacijsko logistički poslovi  vezani uz organizaciju i provedbu Zelenih izleta.
 • Prilagodba postojećih i osmišljavanje novih edukativnih vježbi za učenike osnovnih i srednjih škola te predškolce, ovisno o  trenutnim znanjima i vještinama odabranog volontera/volonterke.
 • Sudjelovanje na predavanjima vezanim za specifične teme u zaštiti okoliša i prirode te razvoju civilnoga društva.
 • Sudjelovanje u ostalim edukacijskim aktivnostima Udruge Sunce u svrhu stjecanja specifičnih znanja i vještina i pružanja logističko organizacijske potpore.
 • Sudjelovanje u edukacijama u nacionalnim i međunarodnim organizacijama, ukoliko se ukaže mogućnost odlaska na iste.

Potrebni uvjeti i kvalifikacije za prijavu na program:

 • Student/ica preddiplomskog, diplomskog ili integriranih studija

Prednosti:

 • Visoka razina motivacije za rad sa djecom i mladima ili nekom od podskupina (predškolci, učenici osnovnih i srednjih škola, studenti) i osobni razvoj u tom smjeru,
 • pedagoško-psihološke kompetencije i/ili iskustvo u radu s djecom i/ili mladima,
 • interes za tematiku zaštite okoliša i prirode,
 • interes za nove metode povezane s odgojem i obrazovanjem za zaštitu okoliša i održivi razvoj,
 • dobre komunikacijske i prezentacijske vještine,
 • dobre organizacijske vještine, pouzdanost, točnost i sistematičnost te sklonost timskom radu,
 • znanje engleskog jezika i kompjuterske vještine (MS Office),
 • poštivanje principa ekološki odgovornog ponašanja u svakodnevnom životu,
 • prethodno iskustvo u provođenju edukacije, naročito djece i mladih,
 • vozačka dozvola.

Praćenje rada i evaluacija:

Sastanci s ciljem praćenja rada održavat će se dva puta mjesečno, a refleksija će se provoditi jednom tjedno s ciljem razgovora o obavljenim zadacima te mogućim poteškoćama u provedbi. Na kraju volonterskog programa s volonterom će se provoditi evaluacija preko evaluacijskog listića kako bi utvrdili njegov razvoj na području zaštite okoliša i održivog razvoja te stečena znana i vještine za provođenje edukacijskih aktivnosti. Isto tako volonter će tijekom trajanja programa voditi osobni dnevnik učenja kako bi pratio svoj osobni razvoj. Rezultati će se mjeriti u odnosu na zadane/dogovorene poslove u pismenom obliku, te na kraju volonterskog angažmana i kroz Potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje.

Što volonter/ka dobiva:

 • Mogućnost zabave i druženja s vršnjacima i zaposlenicima Udruge,
 • stjecanje radnog iskustva i mogućih poslovnih kontakata,
 • znanja i vještine povezane s provođenjem edukacije za zaštitu okoliša i održivi razvoj,
 • mogućnost sudjelovanja na dodatnim edukacijskim aktivnostima u Hrvatskoj i inozemstvu, a u organizaciji Udruge Sunce ili suradničkih institucija/organizacija,
 • potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje kao dodatak životopisu,
 • za osobe koje prođu edukacijski program moguć je budući angažman u vidu vanjskog suradnika edukatora putem student servisa ili stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa ukoliko za to budu ostvareni uvjeti.

Molimo zainteresirane volontere da svoje prijave šalju na e-mail [email protected].

Prijava treba sadržavati životopis i pismo motivacije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagovi: