Statement Udruge Sunce Split o potrebi zabrane jednokratne plastike

Na 16. sjednici Sabora RH, 28. veljače 2020. donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Radi se o prvom čitanju prijedloga zakona, koji se temelji na Direktivi EU 2019/904 Europskog parlamenta i vijeća o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš, kojim bi se u potpunosti zabranila prodaja plastičnih vrećica, uz iznimku prodaje i korištenja vrlo laganih kompostabilnih vrećica napravljenih od pretežno obnovljivih izvora i vrećica za ponovnu upotrebu. Također, predložena je i potpuna zabrana određenih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu, koje navodi Direktiva EU.

Svrha predloženog Zakona je smanjiti negativni utjecaj plastičnih vrećica za nošenje i plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu na okoliš, posebno na vode i morski okoliš te zdravlje ljudi, kao i doprinos uspostavi kružnog gospodarstva, uz napomenu kako provedba predloženog Zakona neće zahtijevati osiguravanje dodatnih sredstava iz državnog proračuna.

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce podsjeća kako bi, prema Direktivi EU 2019/904 Europskog parlamenta i vijeća o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš, države članice do 3. srpnja 2021. godine trebale implementirati pravila o tržišnim ograničenjima i označavanju proizvoda, kao i da je prethodno potrebno osigurati prijelazno razdoblje za prilagodbu.

Pravila o tržišnim ograničenjima odnose se na potpunu zabranu sljedećih plastičnih proizvoda: pribor za jelo (vilice, noževi, žlice, štapići za jelo), tanjuri, slamke, štapići za uši, štapići za miješanje napitaka, štapići namijenjeni pričvršćivanju na balone, spremnici za hranu izrađeni od određene vrste plastike i proizvodi od oksorazgradive plastike.

Stoga apeliramo na što ambiciozniju i žurniju implementaciju navedenih odredbi Direktive u hrvatsko zakonodavstvo, posebno iz razloga što dosadašnje mjere poput uvođenja naplate plastičnih vrećica za jednokratnu upotrebu za sada nisu donijele značajnije pozitivne rezultate.

Sve navedene odredbe Direktive zagovaraju prvi prioritet u gospodarenju otpadom – „spriječi stvaranje otpada“ – koji u praksi nije dovoljno zastupljen, a prema zakonskoj hijerarhiji je na prvom mjestu, prije ponovne upotrebe predmeta i odvajanja otpada u svrhu recikliranja.

Tagovi: