SOS za Jadran: bez naftnog zagađenja

SOS! Međunarodni signal za pomoć. Kratku i jasnu poruku poslale su danas ekološke udruge diljem Hrvatske kako bi  skrenule pozornost na neprihvatljive rizike i nespremnost hrvatske vlade za ulazak u projekt istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu. Među njima se našla i Udruga Sunce koje je ispred Zelenog foruma jedan od koordinatora kampanje.

Brojne manjkavosti Strateške studije utjecaja na okoliš (koja je napisana za svega tri mjeseca!), niska razina standarda zaštite prirodnih resursa i dosadašnje procedure koje ukazuju na nestručnost i nedovoljnu pripremljenost za ovako ozbiljan projekt ponukale su nas da u suradnji sa Greenpeace-om, WWF Adria, Zelenom akcijom, Zelenom Istrom, Žmergom i Biom-om uđemo u zajedničku kampanju za Jadran bez naftnog zagađenja.

Uvjeravanje i zavaravanje javnosti kako će se poštovati najviši standardi crpljenjem nafte u Hrvatskoj, pada u vodu čim se malo ozbiljnije prouči Strateška studija utjecaja na okoliš. Usporedimo li samo podatke koji govore da se istraživanja i eksploatacija nafte i plina dozvoljavaju samo 6 km od naših nacionalnih parkova Brijuna, Kornata i Mljeta te parkova prirode Telašćica i Lastovsko otočje, za razliku od Italije, gdje je zabranjeno crpiti naftu na udaljenosti 22 km od morskih i obalnih zaštićenih područja, vidimo da tvrdnje o najvišim standardima zaštite okoliša nisu istinite.

Kontinuirano zagađenje teškim metalima koje se događa samim istražnim bušotinama, ne spominjanje opasnosti od mina koje se nalaze na morskom dnu, ne uzimanje u obzir utjecaj istraživanja i eksploatacije na cjelokupni eko-sustav, ugrožavanje turizma, jedne od najunosnijih grana hrvatskog gospodarstva koja, ne samo da zapošljava velik broj ljudi, već i redovito čini oko 15% ili više godišnjeg BDP-a Hrvatske, ugrožavanje ribarstva, samo su neki od cijelog niza razloga zašto bi se svaki građanin Republike Hrvatske trebao pobuniti i reći NE nafti u Jadranu!

Stoga Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce poziva građane i institucije da se pridruže slanju kritičnih komentara u sklopu javne rasprave o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš istraživanja i eksploatacije nafte i plina na Jadranu koja traje do 16. veljače 2015. godine.

Kako bi olakšali slanje primjedbi, udruge su pripremile komentare koji su rezultat konzultacija s brojnim stručnjacima/kinjama. Svi zainteresirani mogu vrlo jednostavno poslati komentare upisom svoga imena te e-mail adrese putem internetske stranice  kampanje S.O.S. za Jadran.