Seminar Identifikacija i upravljanje morskim Natura 2000 područjima

Dvodnevni seminar „Identifikacija i upravljanje morskim Natura 2000 područjima“ održan je u Dubrovniku u sklopu projekta „Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom natura 2000 mrežom na moru“ 26. i 27. travnja 2016.
Sudionici seminara bili su predstavnici institucija, organizacija civilnog društva i ostalih sektora vezanih uz zaštitu prirode iz Hrvatske i Crne Gore, ali i drugih zemalja EU. Cilj je bio upoznati sudionike s obvezama upravljanja morskom Natura 2000 mrežom i raspraviti glavne probleme upravljanja i potencijalna rješenja te oblike uključenosti i međusektorsku suradnju u upravljanju morskom Natura 2000 mrežom. Tako su predstavnici resornog ministarstva, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, ali i predstavnici Hrvatske agencije za okoliš i prirodu predstavili zakonske okvire provođenja morskom Natura 2000 mrežom kao i dosadašnja iskustva, dok je predstavnik Europske komisije govorio o Natura mreži iz EU perspektive te o stanju na Mediteranu, biogeografskim procesima i međugraničnoj suradnji.
Izuzetno korisna predavanja bila su ona predavača iz UK, Italije i Irske, koji su polaznicima prenijeli svoja iskustva u upravljanju Naturom. Kao vrlo značajan segment seminara ocijenjene su i panel-rasprave, u kojima su sudjelovali, osim predstavnika nadležnih institucija i organizatora seminara, i sudionici iz drugih javnih ustanova koje se bave zaštitom prirode, predstavnici nacionalnih parkova i parkova prirode, pri čemu je bilo govora o svakodnevnoj problematici upravljanja i problematici preklapanja nadležnosti u ekološkoj mreži te načinima kako postojeće probleme najbolje riješiti kroz pravni okvir, ali i svakodnevnu praksu.
Kao završni dio seminara  a s ciljem razmjene iskustava organiziran je studijski posjet u Nacionalni park Mljet 28. travnja 2016. godine.
Studijski posjet NP Mljet uključio je predavanje stručne suradnice za promicanje gđe Lucije Hajdić o prirodnim vrijednostima parka kao i o radu i postignućima Javne ustanove Nacionalni park Mljet. Drugi dio posjeta obilježen je stručnim vodstvom gdin. Jakova Nodila, višeg stručnog savjetnika prilikom kojeg su sudionici imali priliku vidjeti Malo i Veliko Jezero te otočić Sv. Marije.
Ovim studijskim posjetom sudionike se motiviralo za daljnju suradnju i komunikaciju unutar sektora.

Tagovi: