Seminar Identifikacija i upravljanje morskim Natura 2000 područjima

Seminar Identifikacija i upravljanje morskim Natura 2000 područjima
Dvodnevni seminar „Identifikacija i upravljanje morskim Natura 2000 područjima“ održan je u Dubrovniku u sklopu projekta „Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom natura 2000 mrežom na moru“ 26. i 27. travnja 2016.
Sudionici seminara bili su predstavnici institucija, organizacija civilnog društva i ostalih sektora vezanih uz zaštitu prirode iz Hrvatske i Crne Gore, ali i drugih zemalja EU. Cilj je bio upoznati sudionike s obvezama upravljanja morskom Natura 2000 mrežom i raspraviti glavne probleme upravljanja i potencijalna rješenja te oblike uključenosti i međusektorsku suradnju u upravljanju morskom Natura 2000 mrežom. Tako su predstavnici resornog ministarstva, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, ali i predstavnici Hrvatske agencije za okoliš i prirodu predstavili zakonske okvire provođenja morskom Natura 2000 mrežom kao i dosadašnja iskustva, dok je predstavnik Europske komisije govorio o Natura mreži iz EU perspektive te o stanju na Mediteranu, biogeografskim procesima i međugraničnoj suradnji.
Izuzetno korisna predavanja bila su ona predavača iz UK, Italije i Irske, koji su polaznicima prenijeli svoja iskustva u upravljanju Naturom. Kao vrlo značajan segment seminara ocijenjene su i panel-rasprave, u kojima su sudjelovali, osim predstavnika nadležnih institucija i organizatora seminara, i sudionici iz drugih javnih ustanova koje se bave zaštitom prirode, predstavnici nacionalnih parkova i parkova prirode, pri čemu je bilo govora o svakodnevnoj problematici upravljanja i problematici preklapanja nadležnosti u ekološkoj mreži te načinima kako postojeće probleme najbolje riješiti kroz pravni okvir, ali i svakodnevnu praksu.
Kao završni dio seminara  a s ciljem razmjene iskustava organiziran je studijski posjet u Nacionalni park Mljet 28. travnja 2016. godine.
Studijski posjet NP Mljet uključio je predavanje stručne suradnice za promicanje gđe Lucije Hajdić o prirodnim vrijednostima parka kao i o radu i postignućima Javne ustanove Nacionalni park Mljet. Drugi dio posjeta obilježen je stručnim vodstvom gdin. Jakova Nodila, višeg stručnog savjetnika prilikom kojeg su sudionici imali priliku vidjeti Malo i Veliko Jezero te otočić Sv. Marije.
Ovim studijskim posjetom sudionike se motiviralo za daljnju suradnju i komunikaciju unutar sektora.

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET