Produžena suradnja s Pravnim fakultetom

pravni-fakultet-pravni-odjel

Udruga Sunce i Pravni fakultet u Splitu produžili su suradnju kojom povezuju praksu, znanost i visoko obrazovanje u području okolišnog prava. Naime, Udruga Sunce nastavlja biti nastavna baza za studente Pravnog fakulteta u ovoj i narednoj akademskoj godini, a program stručne prakse izrađen je u okviru projekta SEAS.

Značajnu ulogu u projektu SEAS imaju tijela nadležna za odlučivanje i donošenje zakona i politika na nacionalnoj i lokalnoj razini, akademska zajednica, a posebice studenti i mladi koji će se svojom energijom i motiviranošću pomoći u pokretanju promjena i jačanju građanske svijesti  o važnosti zaštite morskog okoliša i aktivnog građanskog angažmana u njegovoj zaštiti među svojom populacijom.

Pod vodstvom mentorica, pravnica Sunca, Ivane Krstulović Baković i Hajdi Biuk studenti će imati priliku raditi na zanimljivim predmetima kršenja prava na zdrav okoliš i prava na sudjelovanje javnosti u okolišnim pitanjima.

Klimatska kriza dodatno je osvijestila potrebu za ujedinjenjem u zaštitu mora i morskog okoliša, kao i mentoriranje mladih na kojima ovaj svijet ostaje.

Projekt SEAS provodi se uz financijsku podršku Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova, a projektni partneri su nam još WWF Adria, Udruga Zelena Istra, Urbanex d.o.o. i University of South-Eastern Norway (USN).

Tagovi: