Otpad nije smeće: održana tribina o odvojenom prikupljanju komunalnog otpada

Otpad nije smeće: održana tribina o odvojenom prikupljanju komunalnog otpada

Čak dvanaest jedinica lokalne samouprave u Međimurju, na čelu s Gradom Prelogom, u manje od pet godina uspjelo je nadmašiti evropski prosjek u odvojenom prikupljanju otpada. Do 2020. godine cilj im je dostići evropski standard gradova i općina bez otpada (zero waste cities and municipalities), a u uspostavi tako kvalitetnog sustava gospodarenja otpadom sudjeluje više od 90 posto građana. Sve te podatke iznio je u svom predavanju koordinator mreže Zero waste Croatia i voditelj programa gospodarenja otpadom u Zelenoj akciji Marko Košak, na javnoj tribini „Odvojeno prikupljanje otpada (i ponovna upotreba predmeta)“, održanoj 30. rujna u Amfiteatru tri fakulteta u Splitu. Tribina je održana u organizaciji Grada Splita i Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce u sklopu projekta Otpad nije smeće.

Kao jedan od autora Analize sustava gospodarenja otpadom Donjeg Međimurja, Marko Košak govorio je o načinu uspostave sustava odvojenog prikupljanja otpada u gradu Prelogu i općinama Donjeg Međimurja. Kako je istaknuo, sve je počelo 2015. godine, kad je u Prelogu uspostavljen model odvojenog prikupljanja otpada „od vrata do vrata“. Te godine samo 22 posto otpada prikupljalo se odvojeno, da bi danas taj udio iznosio 60 posto, što govori o uspješnosti implementacije održivog sustava gospodarenja otpadom. Prema podacima koje je iznio predavač, u odvojenom prikupljanju otpada u Prelogu danas sudjeluje čak 95 posto građana.

Koordinator mreže Zero waste Croatia predstavio je i funkcioniranje centara za ponovnu upotrebu predmeta, u koje građani mogu donijeti rabljenu ili potrošenu robu, a u kojima se u konačnici prodaje roba široke potrošnje po vrlo niskim cijenama.

Voditeljica Odjela okolišnog prava u Udruzi Sunce Split Ivana Krstulović Baković, predstavila je sustav odvojenog prikupljanja otpadom u Splitu te između ostalog, navela i kako novi Plan gospodarenja otpadom predviđa odvojeno prikupljanje otpada „od vrata do vrata“.Ciljeve projekta Otpad nije smeće kratko je predstavio voditelj projekta, Toni Jerković iz Grada Splita, a voditelj radne skupine za provedbu Plana gospodarenja otpadom Grada Splita Hrvoje Akrap odgovarao je na neka od pitanja iz publike. Akrap je naglasio kako je stvaranje samog sustava gospodarenja otpadom polagan proces koji se duže vrijeme stvara te je očekivano da će u svojoj implementaciji naići i na nerazumijevanje određenog broja građana. Baš zbog toga, kako su zaključili svi sudionici, iznimno su važni edukacija i informiranje građana.

 

 

 

 

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET