Održan završni seminar uspješnog projekta Priroda Dalmacije

Aktivni turizam i zaštita prirode” naziv je završnog seminara u sklopu projekta „Partnerstvo za održivo korištenje zaštićenih dijelova prirode u Dalmaciji – Priroda Dalmacije“ koji se održao u Dubrovniku, 01. ožujka 2016.god.
Projektni partneri prezentirali su brojne rezultate ovog uspješnog projekta, premijerno je prikazan video “Budi prirodan – budi aktivan” te predstavljena istoimena promotivna brošura.
Domaći i inozemni gosti predavači upoznali su sudionike s nacionalnom politikom održivog turizma, posjećivanjem zaštićenih područja, mogućnostima razvoja aktivnog turizma te principima “ne ostavljanja tragova”.
U sklopu seminara odražana je rasprava vezana za suradnju sektora aktivnog turizma i zaštite prirode u koju su se aktivno uključili svi sudionici. S ciljem daljnjeg razvoja izuzetno važne suradnje sektora zaštite prirode i sektora turizma kao i početka odgovornog i održivog aktivnog turizma u Hrvatskoj diskutirali su predstavnici Ministarstva turizma, Hrvatske turističke zajednice, Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, Dubrovačko-neretvanske županije, javnih ustanova nacionalnih parkova, parkova prirode kao i predstavnici projektnih partnera te agencija aktivnog turizma.
Seminar je okupio 50-ak predstavnika javnog, privatnog i civilnog  sektora u svrhu razvijanja i unaprijeđenja suradnje kao i učinkovitog upravljanja i održivog korištenja zaštićenih područja i NATURA 2000 područja.
Projekt “Priroda Dalmacije” započeo je u rujnu 2014. Koordinator projekta, Udruga Sunce tijekom 18 mjeseci surađivala je s ekološkom udrugom „Krka“ Knin te Javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije na brojnim aktivnostima vezanim uz unaprjeđenje upravljanja zaštićenim područjima, daljnjem razvoju Zelenih izleta te promociji aktivnog turizma.
Projekt Priroda Dalmacije financirao se unutar Nacionalnog programa za Hrvatsku, u sklopu EU IPA komponente Pomoć u tranziciji i jačanju institucija. Ukupna vrijednost projekta bila je 138.888 eura, a EU je sufinancirao projekt s 124.860,31 eura. Ugovorno tijelo u Republici Hrvatskoj bila je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU).