Natječaj za članove/ice Nadzornog odbora Sunca

nadzorni-odbor

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce objavljuje javni
natječaj za članove/ice Nadzornog odbora Udruge

Trajanje natječaja: 6. 3. – 15. 3. 2024.

SVRHA NATJEČAJA:

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce 6. ožujka 2024. raspisuje javni natječaj za odabir triju vanjskih članova/ica Nadzornog odbora. Natječaj se provodi sukladno odredbama Statuta Udruge, a koji se može naći OVDJE.

Članovi/ce Nadzornog odbora biraju se u cilju organizacijskog razvoja Sunca, osiguravanja učinkovitog i transparentnog rada te ostvarivanja vizije i postizanja strateških ciljeva Udruge. Zaposlenici Sunca izuzeti su iz ovog natječaja.

Sukladno načelima dobrog upravljanja u organizacijama civilnog društva, članovi Nadzornog odbora obavljaju svoj posao bez novčane naknade (volonterski).

UVJETI:

 • VSS
 • minimalno pet godina radnog iskustva
 • znanje hrvatskog i engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu

PREDNOSTI:

 • poznavanje i interes za tematiku zaštite prirode, okoliša i održivog razvoja
 • poznavanje upravljanja u organizacijama civilnog društva
 • iskustvo rada u upravljačkim tijelima
 • iskustvo u prikupljanju financijskih sredstava
 • iskustvo u upravljanju financijskim sredstvima
 • poznavanje upravljanja ljudskim resursima
 • poznavanje zakonodavstva vezanog uz rad organizacija civilnoga društva
 • poznavanje rada udruge Sunce
 • poznavanje marketinga
 • komunikacijske vještine

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • pismo motivacije


Prijave se zaprimaju isključivo putem e-pošte na adresu:  [email protected].

Rok za podnošenje prijave je 15. ožujka 2024.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem e-pošte. Na razgovor će biti pozvani isključivo kandidati koji su ušli u uži krug. Odabir užeg kruga kandidata provest će Izvršni odbor Sunca te predložiti kandidate Skupštini. Među ponuđenim kandidata Skupština bira članove novog Nadzornog odbora sukladno Statutu.

OPIS POSLA I ODGOVORNOSTI ČLANOVA/ICA NADZORNOG ODBORA:

Nadzorni odbor najviše je tijelo nadzora upravljanja i rada Izvršnog odbora između dvije sjednice Skupštine.


U skladu s člankom 53. Statuta Nadzorni odbor nadležan je za sljedeće poslove:

 • nadzire i prati rad Izvršnog odbora, Izvršnog direktora, financijsko i materijalno poslovanje Sunca, brine o poštivanju zakona, Statuta, odluka Skupštine i ostalih općih akata Sunca te upozorava Skupštinu na nepravilnosti
 • provodi druge odluke Skupštine
 • daje mišljenje na Strateški plan, druge planove i programe te izvješća o radu i financijskom poslovanju
 • daje mišljenje i savjetuje Izvršni odbor u unaprjeđenju utjecaja, vidljivosti i ugleda Udruge, programskog djelovanja Udruge, vođenja i upravljanja, prikupljanja i osiguravanja sredstava, razvoja ljudskih resursa, uspostave partnerstava
 • nadzire provedbu strateškog i operativnog plana te financijskog plana
 • podnosi izvještaj o svom radu Skupštini
 • provodi vrednovanje rada Izvršnog direktora.

Nadzorni odbor bira se na četiri godine.
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje tri puta godišnje.
Rad Nadzornog odbora volonterski je, uz naknadu putnih troškova za potrebe dolaska na sastanke Nadzornog odbora.

Radom Nadzornog odbora upravlja koordinator Nadzornog odbora.
Koordinatora Nadzornog odbora bira Nadzorni odbor iz redova svojih članova na mandat od četiri godine.

Tagovi: