Međunarodnom suradnjom do zaštite livada posidonije

Međunarodnom suradnjom do zaštite livada posidonije od sidrenja! Na poziv Europske komisije i Ministarstva zaštite okoliša i energetike, predsjednica Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce Zrinka Jakl sudjelovala je na međunarodnom skupu „Anchors Away“, koji je održan 21. i 22. studenoga 2019. u Ateni.

Na skupu su vodeći stručnjaci raspravljali o uništavanju sidrenjem jednog od najvažnijih staništa Sredozemnog mora –  livada posidonije. Predstavljena su brojna rješenja, poput ekoloških sidrišta, navigacijskih karata s ucrtanim livadama, posebnih zakona za zaštitu livada, metoda nadzora te informiranja i podizanja svijesti nautičara.

Posjetili smo i grčku mornaričku bazu koja nas je ugodno iznenadila svojim ekološkim promišljanjima i mjerama zaštite okoliša. Među njima je i odvajanje otpada u vrlo skučenom prostoru podmornica. Ako je moguće odvajati otpad na tristo metara dubine – moguće je i u našim domovima.

Tagovi: