Javna događanja za studente

U petak 17.03.2017. održana su dva javna događanja vezana uz teme Održivi turizam i Održivo gospodarenje otpadom za 80 studenata i profesora Kemijsko-tehnološkog fakulteta, Filozofskog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i Odjela za studije mora, ali i za 72 učenika OŠ Split 3.

Sama događanja dio su programa društvenog korisnog učenja koja Udruga Sunce provodi kroz dvogodišnji projekt Studenti uče o građanskom angažmanu  – društveno korisno učenje u zaštiti prirode i okoliša.

Cilj javnih događanja bio je povećati znanja i  informirati studente i ostalih ciljanih skupina o spomenutim  temama.

Jedno javno događanje uključivalo je prezentaciju studentica Kemijsko-tehnološkog fakulteta za ostale studente i profesore fakulteta i prezentaciju pilot-projekta odvajanja otpada na KTF-u. Nakon toga studentica Filozofskog fakulteta održala je kratku edukacija učenika OŠ Gripe o otpadu, nakon čega su uslijedile različite natjecateljske aktivnosti. Najuspješniji u navedenim aktivnostima bio je 3B razred koji je osvojio besplatni Zeleni izlet u organizaciji Udruge Sunce.

U svrhu promicanja održivog gospodarenja otpadom i razvijanja navika ekološkog ponašanja kod učenika, nakon izvršenih aktivnosti svi sudionici su mogli pogledati malu izložbu učeničkih likovnih radova izrađenih od recikliranih materijala.

Drugo javno događanje „Održivi turizam, mogućnost – a ne utopija“ održano je na Ekonomskom fakultetu u Splitu  gdje su organizirana predavanja Mladena Tomića o zelenoj gradnji Hotela Split, utjecaju turizma na lokalnu zajednicu Slađane Pavlinović i predstavljanje EkoPartner programa od strane Jakše Božanića. Nakon predavanja organiziran je rad u grupama koji su vodile studentice Ekonomskog fakulteta i Sveučilišnog odjela za studije mora.

Tagovi: