Dugi otok – otok sinergije prirode, tradicije i kulturnog nasljeđa

Dana 4. veljače 2016. predstavljen je Plan održivog turizma Parka prirode Telašćica i Dugog otoka u multimedijalnoj dvorani Općine Sali na Dugom otoku. Turizam nije sam sebi dostatan već treba biti u službi i na korist destinacije u kojoj se događa, poštivati lokalni identitet, povijesno nasljeđe i prirodne resurse jer upravo na tome i počiva. S tim na umu krenulo se s planiranjem održivog turizma Dugog otoka.
Provedba aktivnosti plana će direktno generirati nova radna mjesta, a indirektno povećati zapošljivost okolnog stanovništva kroz povećanu potražnju za proizvodima i uslugama na području Dugog otoka.
Između ostalog Plan predviđa uspostavu centra za posjetitelje na području Parka prirode, uspostavu zavičajnog muzeja, tematskih poučnih staza, poticanje lokalne proizvodnje osiguravanjem plasmana proizvoda, unaprjeđenje postojećih manifestacija (Saljske užance, Dani ljekovitog bilja, Saljske kulturne večeri..) obogaćivanjem njihova sadržaja te uključivanjem svih aktera u turizmu u turističke aktivnosti kako bi se nadogradilo iskustvo boravka turista na Dugom otoku, ali i ostvario veći doprinos lokalnoj zajednici, a naravno sve s ciljem generiranja lokalnog razvoja i ekonomske dobrobiti svim lokalnim zajednicama otoka kao turističke destinacije.
Očekivani rezultati provedbe plana su također unaprjeđenje broja i vrste turističke infrastrukture i povećanje razine zadovoljstva korištenja iste, uspostavljeno održivo upravljanje otpadom te uspostavljen sustav praćenja potrošnje energije i vode, povećanje cjelokupnog iskustva boravka u destinaciji te povećanje postotka aktivnih sudionika sektora turizma u procesima planiranja i razvoja destinacije kao i u zajedničkim projektima i aktivnostima. Jedino se jačanjem suradnje svih aktera sektora turizma na otoku može postići održivi turizam i dugoročno ostvariti zajednička vizija održivog turizma Dugog otoka.
Predstavljanje su uveličali te dali svoj osvrt na značaj razvoja održivog turizma otoka načelnik Općine Sali Zoran Morović, ravnateljica Javne ustanove Park prirode Telašćica Nikolina Baković, koordinatorica SEA Med projekta iz Udruge Sunce Milena Šijan, načelnik Uprave za zaštićena područja Ministarstva zaštite okoliša i prirode Danijel Springer te član Suradničkog vijeća Parka prirode Telašćica i Dugog otoka Erik Šešelja.
Naime, nositelj izrade ovog Plana je Suradničko vijeće koje je i osnovano kroz SEA Med projekt  i projekt Zajedno za prirodu i okoliš s ciljem uključivanja lokalnih dionika u planiranje i buduće upravljanje kako područjem Parka prirode tako i Dugog otoka kao turističke destinacije. A veliki doprinos stvaranju ovog strateškog dokumenta dali su WWF Adria (Željka Rajković), Udruga Sunce (Milena Šijan i Zrinka Jakl) te Institut za turizam (Hrvoje Carić).
Iskustva u procesu stvaranja Plana
Plan je izrađen uz uključivanja svih koji su bili zainteresirani za ovakav proces. Međutim, dosadašnje iskustvo je pokazalo da je jako teško motivirati ljude na aktivno sudjelovanje u aktivnostima vezanim za planiranje održivog razvoja.
Činjenica jest da se prilično dugo vremena lokalno stanovništvo nije pitalo za njihovo mišljenja u procesu donošenja odluka čime se utjecalo na današnju ravnodušnost kod pokušaja uključivanja u donošenje odluka. Kako svaka promjena u društvu  traži određeni period sazrijevanja svijesti, tako će i u ovom slučaju rada Suradničkog vijeća biti potrebno neko vrijeme da lokalno stanovništvo shvati kako i njihovo mišljenje i djelovanje može imati učinak na razvoj sredine u kojoj žive.
Pretpostavljamo kako je potrebno dobiti prve vidljive rezultate te da će oni u budućnosti donijeti drugačiji stav lokalne zajednice i aktivniji angažman u radu institucija kroz  Suradničko vijeće ili druge oblike dobrovoljnih skupina lokalnog stanovništva. Na taj način bi se ostvario puni potencijal uloge ovakvog vijeća u razvoju lokalne sredine. Usprkos sadašnjim izazovima, važno je da je ovakva inicijativa kojom se traži i uvažava mišljenje lokalne zajednice pokrenuta, a  rezultati će doći s vremenom.
Za sada nas čeka prvih pet godina zajedničkog rada kako bi proveli ono što smo Planom planirali te postavili solidne temelje za naredno razdoblje, a sve na dobrobit otoka i svih onih koji na njemu i od njega žive.