Čuo se glas sredozemnih ribara niskog utjecaja na okoliš

Prva radionica o izazovima i rješenjima za sredozemne ribare niskog utjecaja na okoliš koju  je organizirala europska platforma LIFE

Hrvatski mali ribari iz Udruge profesionalnih ribara Velebit susreli su se ovoga vikenda s 28. na 29. studenoga u Ateni s kolegama iz drugih ribarskih udruga iz Grčke, Italije, Cipra, Francuske i Španjolske kako bi se jasnije čuli njihovi zahtjevi za izradom bolje ribarstvene politike na državnoj i europskoj razini te raspravili o postupcima kojima će postići te ciljeve.

Ovaj je skup u organizaciji platforme Europskih ribara niskog utjecaja na okoliš (izv. Low Impact Fishers of Europe,  krat.  LIFE) omogućio malim ribarima niskog utjecaja na okoliš da zajedno utvrde probleme i rješenja te rasprave o nizu inicijativa i djelatnosti kojima će osigurati preživljenje i  održivost svog ribarskog sektora.

Sudionici su strastveno govorili o potrebi stvaranja dugoročnih planova koji bi bili sastavni dio dinamičnijeg i djelotvornijeg upravljanja ribarstvom Sredozemlja. Svi ti planovi imaju za cilj dugoročnu održivost te, ruku pod ruku s prostornim i vremenskim ograničenjima, zaštitu mrjestilišta i populacija nedorasle ribe.

Sudionicima skupa jednako je važno smanjiti, a potom u konačnici i ukloniti onečišćenje  iz  Sredozemlja, budući da ono ima značajne negativne posljedice na priobalno ribarstvo i širi morski okoliš.

Na skupu je jasno artikulirana ne samo izuzetna važnost maloga ribarstva i ribara niskog utjecaja na okoliš na povijest i kulturu svojih zajednica već su istaknute i prednosti koje oni donose za društvo, gospodarstvo i okoliš kao glavni stvaratelji njihova bogatstva i čuvari mora.

Govornici iz cijele regije naglasili su da je ugroženo cjelokupno ribarstvo Sredozemlja, i da je prethodna ribarstvena politika  podilazila interesima velikih operatera s pokretnim alatima, često na štetu manjih ribara. Sudionici su stoga apelirali na bolju regulaciju i nadzor ovih djelatnosti te ukazali na potrebu zabrane koćarenja  u  priobalnim  vodama. Istodobno su ukazali na goruću  potrebu  za  bitno selektivnijim ribolovom svih u struci radi izbjegavanja neželjenog ulova ribe manje  od propisane veličine. Mnogi su sudionici također naglasili potrebu za promišljenom revizijom metode određivanja kvota za izlov tune koja bi bila pravednija i više uzela u obzir interese malih ribara.

Delegati iz svih sredozemnih zemalja članica EU zorno su prikazali na vlastitim primjerima koliko je štetna bila prethodna politika te ukazali na potrebu hitnog prelaska sredozemnog ribarstva na dugoročnu održivost.

Mnogo se komentara odnosilo na potrebu uvođenja područja privremeno zatvorenih za ribarenje  kako bi se riblji fond stigao obnoviti te su dali primjere uspješne primjene takvih područja, u kojima  su pojedini fondovi školjaka narasli za više od  500% u tek nekoliko godina. Da bi ove inicijative  uspjele, često je ribarima trebalo pružiti financijsku i znanstveno-stručnu potporu, uključujući djelotvorne dugoročne planove održivog upravljanja.

Na skupu je također jasno izražen i općeprihvaćen stav da mali ribari trebaju svojega predstavnika u savjetodavnim vijećima koji će zemljama članicama i Europskoj komisiji davati uravnoteženije i sveobuhvatne preporuke za kreiranje ribarstvene politike.

Prezentacije mogućnosti kroz novi Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR), pogodnosti koje pružaju Lokalne akcijske skupine u ribarstvu (krat. FLAG), zajedničko upravljanje priobalnim ribljim fondovima, pristup tržištima, diversifikacija i promocija najboljih praksi te podrška koju pruža LIFE donekle su vratile sudionicima vjeru u budućnost.

Govoreći u ime grčkih domaćina, Dimitris Zannes zahvalio je LIFE-u na organizaciji i omogućavanju ovog skupa te je iskoristio priliku naglasiti koliko je značajan, a često toliko zanemaren, doprinos žena preživljenju i uspjehu malih ribara na Sredozemlju.

Nadovezavši se na domaćina izvršni je direktor LIFE-a Jerry Percy rekao da LIFE itekako prepoznaje važnu ulogu žena u ovom industrijskom sektoru. Zatim je zahvalio grčkim domaćinima na toplom gostoprimstvu te svim sudionicima na raznovrsnom i širokom doprinosu raspravama. Okupljenima  je  rekao da su svi u LIFE-u svjesni ogromnih izazova s kojima se suočavaju mali ribari i ribarstvo  Sredozemlja, ali da veći izazovi pružaju i veću mogućnost promjene.

LIFE je platforma čiji je cilj dati jasan i jedinstven glas na razini EU donedavna šutljivoj većini europskih malih ribara koji koriste opremu i metode lova s niskim utjecajem na okoliš, a kojima je u Bruxellesu dugo nedostajao predstavnik koji će se učinkovito zalagati za njihove interese, čak i na razini zemlje članice. Više pojedinosti o sastanku te cjeloviti tekst Zajedničke izjave nalaze se na web stranicama Life platforme.