Čuvaj, pazi, ne bacaj! akcija čišćenja u Kaštel Gomilici

čuvaj-pazi-ne-bacaj-kaštel-gomilica-ožujsko

U subotu, 18. rujna, Udruga Sunce provela je akciju sakupljanja otpada u Kaštel Gomilici na plaži Beach Kamp u sklopu kampanje Čuvaj, pazi, ne bacaj! Ožujskog Piva.

Dok se Zagrebačka pivovara pobrinula za čišćenje podmorja ispred plaže ronilačkom akcijom, Splitsko-dalmatinska županija sufinancirala je čišćenje same plaže u sklopu projekta Akcija čišćenja morskog otpada 2021.

Otpad iz mora postao je jedna od vodećih prijetnji morskom okolišu, posebice u zemljama koje nemaju odgovarajući sustav upravljanja otpadom na kopnu, a gotovo 80% otpada iz mora potječe sa kopna, a tek manji dio nastaje na samom moru.

Na ronilačkoj akciji čišćenja sudjelovali su ronioci i volonteri iz RK Giričić, RK Srdelice, PIK Mornar, DVD Kaštel Gomilica, JVP Split, HGGS – Stanica Split.
Logističku pomoć oko organizacije akcije pružio je Ronilački centar Draulik iz Milne.

Kopno su čistili zaposlenici Udruge Sunce s volonterima te izvršili monitoring prikupljenog otpada po Protokolu za provedbu akcija čišćenja morskog okoliša i obalnog područja od morskog otpada na području Republike Hrvatske koji je Udruga Sunce izradila za MINGOR.

Taj dokument koristi svim građanima i udruženjima građana te tijelima javne vlasti u provedbi akcija čišćenja otpada iz mora. Praćenje vrsta i lokacija otpada iz mora indicija je izvora otpada koji dospijeva u more i važno je za uspostavu funkcionalnih sustava upravljanja, kako otpadom tako i morskim okolišem.

Zahvaljujemo se Gradu Kaštela i Komunalnom društvu Zeleno i modro d.o.o. na logističkoj pomoći u odvozu 450 kilograma prikupljenog otpada.

Tagovi: