U prvih šest akcija prikupljeno više od 990 kilograma otpada iz mora

U prvih šest akcija prikupljeno više od 990 kilograma otpada iz mora

U prvih šest akcija prikupljanja otpada iz mora koje Udruga Sunce Split provodi u sklopu usluge Programa Ministarstva zaštite okoliša i energetike, prikupljeno je ukupno 902,3 kilograma različitog otpada. Akcije čišćenja obuhvatile su četiri šljunčane i stjenovite plaže na području Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske te Zadarske županije, jednu ronilačku akciju u akvatoriju plaže Banje na Korčuli te jednu akciju prikupljanja otpada koćom u Tribunju u Šibensko-kninskoj županiji.

Najveći dio prikupljenog otpada odnosi se na plastiku, pa je tako na sve četiri plaže (otok Sutvara kraj Korčule, Pantan kraj Trogira, plaža Sakarun put Rta Lopatica te plaža Dubrava na Pelješcu) te koćom u Tribunju prikupljeno 255,15 kilograma plastičnog otpada.

Kad govorimo o plastičnom otpadu, najveći je udio odbačenih štapića za uši, kao i pergolara (plastične mrežice), vezica za poljoprivredne vreće te sitni ostaci različitih plastičnih predmeta. Na plažama na području Dubrovačko-neretvanske županije nađene su i nezanemarive količine medicinskog otpada.

Osim čišćenja na odabranim lokacijama predviđenog ovom uslugom, Udruga Sunce Split provodi monitoring prikupljenog otpada prema metodologiji čija je primjenjivost na našoj obali ispitana na terenu kroz projekt DeFishGear.

Praćenje vrsta i lokacija otpada iz mora indicija je izvora otpada koji dospijeva u more i važno je za uspostavu funkcionalnih sustava upravljanja, kako otpadom tako i morskim okolišem. Temeljem iskustva provedbe akcija čišćenja i zakonodavnih okvira u RH bit će kreiran prijedlog nacionalnog Protokola za provođenje akcija čišćenja otpada iz mora kao dokument smjernica za sve buduće akcije čišćenja. Upravo taj dokument koristit će svim građanima i udruženjima građana te tijelima javne vlasti u provedbi akcija čišćenja otpada iz mora.

Nakon provedene akcije prikupljanja otpada koćom potkraj srpnja, nešto intenzivniji raspored akcija čišćenja te ostalih aktivnosti u sklopu ove usluge nastavlja se početkom rujna ove godine.

 

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET