Seminar „Sudjelovanje javnosti u okolišnim postupcima”

U četvrtak, 6.4.2017. Udruga BIOM i Udruga Sunce održale su seminar „Sudjelovanje javnosti u okolišnim postupcima” u hotelu Panorami u Zagrebu.

Sudionici seminara bili su predstavnici županijskih upravnih odjela nadležnih za zaštitu okoliša, okolišne organizacije s iskustvom sudjelovanja u brojnim okolišnim postupcima, predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.  U okviru seminara prezentirati su rezultati istraživanja o provedbi   zakonskih obaveza vezanih uz sudjelovanje javnosti na županijskoj razini. Također prezentirana su iskustva županija, Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, a vezano za provedbu ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i sudjelovanje javnosti u ovim postupcima. Iz Ureda pučke pravobraniteljice čuli smo o slučajevima povezanim s okolišnim pitanjima. Udruga Sunce i BIOM predstavili svoja iskustva sudjelovanja u okolišnim postupcima na sudu dok su WWF Adria te Zelena Istra prezentirali rezultate analize zakonodavnog okvira za sudjelovanje javnosti u postupcima procjene utjecaja na okoliš i strateške procjene utjecaja na okoliš.

Iznimno nas je oduševio odaziv županija i iskazan interes za tematiku seminara. Naime, seminaru su prisustvovali predstavnici 12 županija iz RH.

Kroz međusektorsku suradnju donesene su preporuke za unaprjeđenje sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u okolišnim postupcima, provedbu okolišnih postupaka i rad povjerenstava. Osobito je utvrđena nužnost unaprjeđenja rada povjerenstva u postupcima procjene utjecaja na okoliš.

Čist i zdrav okoliš te očuvana priroda interes su svakog od nas. Istovremeno su oni izloženi sve većem pritisku različitih projekata. Okoliš ne može zastupati sam sebe, te ulogu odvjetnika okoliša  često putem sudjelovanja javnosti preuzimaju građani na sebe.

S druge strane, sudjelovanje  javnosti te osobito lokalnog stanovništva donosi cijeli niz prednosti od donošenja utemeljenih odluka, do podrške lokalnog stanovništva, izbjegavanja konflikata. Očekujemo da će se izrađene preporuke  što prije i primijeniti  s ciljem postizanja učinkovite zaštite okoliša te osobito zaštite ekološke mreže kao dijela europske mreže zaštićenih područja Natura 2000.

Seminar je održan u okviru  IPA projekta “Odgovorno za prirodu”. Projekt financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade RH, a potporu projektu je dalo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Seminar2_IPA (3) Seminar2_IPA (4)

Tagovi: