Dodjela potvrda drugoj grupi studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu za sudjelovanje u programu društveno korisnog učenja Udruge Sunce

Dodjela potvrda drugoj grupi studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu za sudjelovanje u programu društveno korisnog učenja Udruge Sunce

Na Ekonomskom fakultetu u Splitu u ponedjeljak 23.10.2017. godine održana je dodjela potvrda studentima koji su sudjelovali u programu društveno korisnog učenja u sklopu EU projekta Odgovorno za prirodu tijekom akademske godine 2016./2017.

Ovaj dvogodišnji projekt provodi se u partnerstvu Udruge Sunce i Ekonomskog fakulteta u Splitu još od studenog 2015. godine. U međuvremenu je Udruga Sunce postala prihvatna organizacija za stručnu praksu studenata Ekonomskog fakulteta kao jedini poslodavac iz civilnog sektora.

Ukupno je 30 studenata i 3 profesora sudjelovalo u ovom dijelu programa društveno korisnog učenja u okviru projekta „Odgovorno za prirodu“ na sljedećim aktivnostima:

 1. grupa
 • studentica: Mia Sršen
 • kolegij: Stručna praksa
 • aktivnosti: obrada rezultata pregleda Web stranica javnih ustanova za zaštićena područja putem strukturiranog  upitnika (46), obrada rezultata pregleda web stranica županija; sudjelovanje na seminaru Sudjelovanje javnosti u okolišnim postupcima  u okviru projekta, travanj 2017.
 1. grupa
 • studenti: Ana Maria Babić, Tanja Gušavac, Valentina Maretić, Neda Vuić, Helena Đurđević
 • kolegiji: Upravljanje marketingom neprofitnih i javnih organizacija i Marketinška komunikacija
 • aktivnosti: izrada Plana integrirane marketinške komunikacije za Park-šumu Marjan i  Marketinškog plana za Park-šumu Marjan; predstavljanje planova studentima, nastavnicima te predstavnicima Udruge Sunce i Društva Marjan
 1. grupa
 • studentica: Gabi Kamber
 • kolegij: Diplomski rad
 • aktivnosti: određivanje rekreativne vrijednosti Park-šume Marjan primjenom metode troškova putovanja
 1. grupa:
 • studenti: Marinela Turković; Maja Vukan; Karla Kusić; Ivana Perić; Renata Kružičević; Marija Akrap; Anita Stojan; Nikola Latković; Sabina Jupić; Aleksej Kondulukov; Valentina Budimir; Josip Romac; Davor Katunarić; Josipa Tomasović; Tina Vulić; Duje Dedić; Maja Bačelić; Ivan Bačić; Marko Škarica; Joško Lasić; Petar Parašina; Domagoj Jukić
 • kolegij: Ekonomika okoliša (ljetni semestar 2016./2017.)
 • aktivnosti:  anketiranje posjetitelja u PŠ Marjan u okviru primjene metode troškova putovanja

Projekt  ima za cilj doprinijeti povećanju razine transparentnosti i efikasnosti u upravljanju prirodnim resursima u Hrvatskoj.

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET