Dodjela potvrda drugoj grupi studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu za sudjelovanje u programu društveno korisnog učenja Udruge Sunce

Na Ekonomskom fakultetu u Splitu u ponedjeljak 23.10.2017. godine održana je dodjela potvrda studentima koji su sudjelovali u programu društveno korisnog učenja u sklopu EU projekta Odgovorno za prirodu tijekom akademske godine 2016./2017.

Ovaj dvogodišnji projekt provodi se u partnerstvu Udruge Sunce i Ekonomskog fakulteta u Splitu još od studenog 2015. godine. U međuvremenu je Udruga Sunce postala prihvatna organizacija za stručnu praksu studenata Ekonomskog fakulteta kao jedini poslodavac iz civilnog sektora.

Ukupno je 30 studenata i 3 profesora sudjelovalo u ovom dijelu programa društveno korisnog učenja u okviru projekta „Odgovorno za prirodu“ na sljedećim aktivnostima:

 1. grupa
 • studentica: Mia Sršen
 • kolegij: Stručna praksa
 • aktivnosti: obrada rezultata pregleda Web stranica javnih ustanova za zaštićena područja putem strukturiranog  upitnika (46), obrada rezultata pregleda web stranica županija; sudjelovanje na seminaru Sudjelovanje javnosti u okolišnim postupcima  u okviru projekta, travanj 2017.
 1. grupa
 • studenti: Ana Maria Babić, Tanja Gušavac, Valentina Maretić, Neda Vuić, Helena Đurđević
 • kolegiji: Upravljanje marketingom neprofitnih i javnih organizacija i Marketinška komunikacija
 • aktivnosti: izrada Plana integrirane marketinške komunikacije za Park-šumu Marjan i  Marketinškog plana za Park-šumu Marjan; predstavljanje planova studentima, nastavnicima te predstavnicima Udruge Sunce i Društva Marjan
 1. grupa
 • studentica: Gabi Kamber
 • kolegij: Diplomski rad
 • aktivnosti: određivanje rekreativne vrijednosti Park-šume Marjan primjenom metode troškova putovanja
 1. grupa:
 • studenti: Marinela Turković; Maja Vukan; Karla Kusić; Ivana Perić; Renata Kružičević; Marija Akrap; Anita Stojan; Nikola Latković; Sabina Jupić; Aleksej Kondulukov; Valentina Budimir; Josip Romac; Davor Katunarić; Josipa Tomasović; Tina Vulić; Duje Dedić; Maja Bačelić; Ivan Bačić; Marko Škarica; Joško Lasić; Petar Parašina; Domagoj Jukić
 • kolegij: Ekonomika okoliša (ljetni semestar 2016./2017.)
 • aktivnosti:  anketiranje posjetitelja u PŠ Marjan u okviru primjene metode troškova putovanja

Projekt  ima za cilj doprinijeti povećanju razine transparentnosti i efikasnosti u upravljanju prirodnim resursima u Hrvatskoj.

Tagovi: