#BreakFreeFromPlastic potiče članice EU na što učinkovitiju implementaciju Direktive o jednokratnoj plastici

Procjena #BreakFreeFromPlastic pokreta, objavljena danas, pokazuje kako je vrlo malo članica EU na putu za pravovremenu primjenu Direktive EU o plastici za jednokratnu upotrebu. Članice EU moraju poduzeti brze i sveobuhvatne mjere za zaustavljanje zagađenja plastikom za jednokratnu upotrebu.

Direktiva o jednokratnoj upotrebi plastike, usvojena 2019., zahtijeva od država članica Europske unije usvajanje mjera za smanjenje uporabe i onečišćenja plastikom za jednokratnu upotrebu koju najčešće nalazimo u okolišu. Mjere uključuju zabrane određenih vrsta plastike za jednokratnu upotrebu, smanjenje potrošnje, proširene sheme odgovornosti proizvođača, zahtjeve za označavanje iste i 90% odvojenog prikupljanja plastičnih boca.

Zemlje članice EU-a moraju do srpnja 2021. primijeniti Direktivu EU-a u svoje nacionalne zakone i usvojiti mjere potrebne za uspješnu provedbu Direktive. Usred transpozicijskog razdoblja članovi BreakFreeFromPlastic pokreta izvijestili su o napretku postignutom u Europi. Ova procjena trenutne situacije u 19 zemalja pokazuje da je samo nekoliko zemalja već prihvatilo mjere za transpoziciju Direktive ili će to uskoro učiniti. U većini zemalja proces transpozicije je odgođen ili je tek počeo.

Čini se da Francuska trenutno najviše napreduje pri transpoziciji Direktive o jednokratnoj plastici zahvaljujući usvajanju zakona u veljači 2020. koji zapravo ide i dalje od direktive EU; sada se mora implementirati kako bi imalo konkretne pozitivne učinke. Ostale zemlje, poput Austrije, Danske i Portugala, također su poduzele korake i napredovale u prenošenju Direktive, ali ključne zakonske mjere još uvijek moraju biti dovršene i ambicija treba biti potvrđena. Nažalost, mnoge zemlje još uvijek zaostaju, uključujući Sloveniju gdje su procesi znatno odgođeni, kao i Bugarsku i Hrvatsku gdje rasprave o Direktivi još nisu ni započele.

Delphine Lévi Alvarès, koordinatorica europskog BreakFreeFromPlastic pokreta i Rethink Plastic alijanse je izjavila: „Usprkos brojnim najavama o potrebi borbe protiv plastičnog zagađenja, brojne europske zemlje još uvijek nisu o tome razgovarale. Krajnje je vrijeme da vlade prestanu biti neodlučne i odmah usvoje dalekosežne mjere koje potiču izradu proizvoda, ambalaže i poslovnih modela temeljenih na sprečavanju stvaranja otpada i ponovnoj upotrebi, a koji omogućuju jednom zauvijek odmak od plastike za jednokratnu upotrebu. BreakFreeFromPlastic pokret i dalje će pratiti i sudjelovati u prenošenju i primjeni Direktive o jednokratnoj plastici i pozivati ​​zemlje koje zaostaju “.

Iako je COVID-19 pandemija možda uzrokovala usporavanje transpozicije Direktive o jednokratnoj plastici, kao i u drugih odluka, to ne može biti razlog za daljnje odgađanje. Rješavanje plastične krize ne može više čekati, a ambiciozna primjena Direktive o jednokratnoj plastici u cijeloj Europi može u velikoj mjeri pridonijeti zaustavljanju onečišćenja plastikom za jednokratnu upotrebu zauvijek, ističu u pokretu BreakFreeFrom Plastic.

Vlada RH još nije pokrenula pravni postupak implementacije Direktive o jednokratnoj plastici. Sustav povratne naknade za plastične boce na snazi je od 2005. godine, ali će boce od mlijeka koje su iz njega bile isključene, biti vraćene u sustav u siječnju 2021. godine, stoji u dijelu koji se odnosi na Hrvatsku.

Tagovi: